Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro Analysis

Εισαγωγή , μοντελοποίηση και ανάλυση κατασκευών.

SCADA Pro

Build your ideas with confidence

SCADA Pro Concrete

Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

SCADA Pro

Build your ideas with confidence

SCADA Pro Steel

Ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών και έλεγχος των συνδέσεων.

SCADA Pro

Build your ideas with confidence

SCADA Pro Masonry

Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

SCADA Pro

Build your ideas with confidence

SCADA Pro Timber

Ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών και έλεγχος των συνδέσεων.

SCADA Pro

Build your ideas with confidence

Στατική και δυναμική ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών

ΠροϊόνταAdd-ons

SCADA Pro

Η νέα εποχή στην ανάλυση και σχεδιασμό των κατασκευών.

SCADA Pro – Συνδρομητικό

Δυνατότητα ενοικίασης της εφαρμογής [3-6-12 μήνες].

SCADA Pro – Free

Δωρεάν όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής στη διάθεσή σας.

Download Software

Get access to free applications and updates of programs. Join Now

SCADA Pro Analysis

Αποτελεί τη βασική σουίτα εισαγωγής και ανάλυσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

SCADA Pro Concrete

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

SCADA Pro Steel

Εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα προσαρτήματα.

SCADA Pro Masonry

Εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα προσαρτήματα.

SCADA Pro Timber

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Retrofit for Concrete

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει  τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων  καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Cold Formed

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα.

SCADA Pro OCP

Module του SCADA Pro, αποτελεί υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών. Υλοποιείται μέσα σε ένα καινοτόμο υπολογιστικό πλαίσιο και βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας της βελτιστοποίησης.

2-way communication

SCADA Pro with SAP2000 & ETABS

Allows exporting and importing of any project in SCADA Pro, offering the possibility of designing projects of reinforced concrete, steel, masonry and wood using the corresponding Eurocodes and National Appendices.

SCADA Pro for SBC

Saudi Building Code (SBC) is a set of legal, technical and administrative regulations and requirements that specify the minimum standards of buildings’ construction in order to ensure public health and safety. The code takes into consideration the cultural and social environment, the climatic and natural conditions, as well as the soil types and materials’ properties in the Kingdom.

SCADA Pro® Flat Slab

SCADA Pro Flat Slab module for analysis and design is an advanced finite element solution that can operate independently or fully integrated with SCADA Pro Structural Analysis and Design software.

IDEA StatiCa Connection

IDEA StatiCa Connection

Είναι ένα μοναδικό λογισμικό για την διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων που κατάφερε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις μεταλλικές κατασκευές, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση στην ανάλυση & έλεγχο ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ γεωμετρίας σύνδεσης.

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions