Επιλογή Σελίδας

Retaining Wall Pro

N

Πρόγραμμα υπολογισμού τοίχων-προβόλων (ακλόνητων ή με δυνατότητα μετακίνησης) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

N

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών εδαφικών στρώσεων καθώς και πολλαπλών επιλογών διαμόρφωσης της επιφάνειας του εδάφους.

Εφαρμογες Στατικης & Δυναμικης Αναλυσης

SCADA Pro Analysis & Βασικά Modules

SCADA Pro Analysis

Αποτελεί τη βασική σουίτα εισαγωγής και ανάλυσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. 

SCADA Pro Concrete

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

SCADA Pro Steel

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

SCADA Pro Masonry

Εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα προσαρτήματα.

SCADA Pro Timber

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Retrofit for Concrete

Αυτόνομη εφαρμογή που περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

SCADA Pro Analysis

N

Νέο Περιβάλλον εργασίας για να είστε ακόμα πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί

N

Αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης διατομών και δημιουργίας του φορέα από αρχείο dxf, dwg.

Εφαρμογες Στατικης & Δυναμικης Αναλυσης

SCADA Pro – Add Ons

Cold Formed

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα.

SCADA Pro connection with SAP2000 & ETABS

Allows exporting and importing of any project in SCADA Pro, offering the possibility of designing projects of reinforced concrete, steel, masonry and wood using the corresponding Eurocodes and National Appendices.

SCADA Pro for SBC

Saudi Building Code (SBC) is a set of legal, technical and administrative regulations and requirements that specify the minimum standards of buildings’ construction in order to ensure public health and safety.

SCADA Pro® Flat Slab

SCADA Pro Flat Slab module for analysis and design is an advanced finite element solution that can operate independently or fully integrated with SCADA Pro Structural Analysis and Design software.

ACE OCP για SCADA Pro

Module του SCADA Pro, αποτελεί υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών. Υλοποιείται μέσα σε ένα καινοτόμο υπολογιστικό πλαίσιο και βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας της βελτιστοποίησης.

IDEA StatiCa Connection

Είναι ένα μοναδικό λογισμικό για την διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων που κατάφερε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις μεταλλικές κατασκευές, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση στην ανάλυση & έλεγχο ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ γεωμετρίας σύνδεσης.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox