Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων Απο Φερουσα Τοιχοποιια

SCADA Pro Masonry

Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Σύντομη Περιγραφή

Το SCADA Pro Masonry αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις και τους ελέγχους του EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει τέλος την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Περιβάλλον Εργασίας

L
Νέο Περιβάλλον εργασίας για να είστε ακόμα πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί
N

Νέο, εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας, βασισμένο στην τεχνολογία Ribbon της Microsoft, με κατηγοριοποίηση των στοιχείων σε μορφή δέντρου.

N

Αμφίδρομη λειτουργία επιλογής και τροποποίησης των στοιχείων του φορέα από το δέντρο ή γραφικά πάνω στο φορέα με εμφάνιση των ιδιοτήτων του.

N

Εμφάνιση στο δεξιό μέρος της οθόνης των ιδιοτήτων του στοιχείου για άμεση αναφορά και τροποποίησή τους.

N

Δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και των ιδιοτήτων εμφάνισης των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Μοντελοποίηση

L
Ο χρόνος εισαγωγής των στοιχείων του φορέα σας ελαχιστοποιείται.
I

Αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης διατομών και δημιουργίας του μοντέλου όλου του φορέα (Ανωδομή, Θεμελίωση) από αρχείο dxf, dwg.

I
Απεριόριστος αριθμό κόμβων, ράβδων και πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων.
I
Περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι τύποι των γραμμικών και επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση και της πιο σύνθετης κατασκευής.
I
Γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία: Στοιχείο δικτυώματος, στοιχείο δοκού, στοιχείο δοκού επί ελαστικού εδάφους.
I
Επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία: Plane Stress, Plane Strain, Axisymmetric, Shell, και Solid.
I
Πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων τυπικών μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών με 3D-δικτυώματα, πλαίσια, επιφάνειες, τοιχοποιίες.
I
Πλήρεις βιβλιοθήκες πρότυπων διατομών από χάλυβα, ξύλο και σκυρόδεμα, καθώς και τυχούσες διατομές.
I
Πλούσια βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων, κονιαμάτων με δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηριστικών τοίχων και από το μελετητή.
I
Άπειρες δυνατότητες προσομοίωσης για κεκλιμένα δοκάρια, υποστυλώματα τυχαίας διατομής, πλάκες με οπές, κελύφη, σιλό, πατάρια, πισίνες κλπ.
I
Εισαγωγή σύμμικτων κατασκευών από σκυρόδεμα, χάλυβα , ξύλο.
I
Μικτές και ανισόσταθμες θεμελιώσεις με πέδιλα, συνδετήριες, δοκούς, πεδιλοδοκούς, κοιτοστρώσεις με πλήρη αλληλεπίδραση θεμελίωσης – ανωδομής.
I
Δημιουργία πλέγματος επιφανειακών στοιχείων με ένα κλικ με αυτόματη πύκνωση στα σημεία συγκέντρωσης τάσεων. Απευθείας ταύτιση των κόμβων ραβδωτών και επιφανειακών στοιχείων.
I
Αυτόματη προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων με χιαστί ράβδους.
I
Εμφάνιση μηνυμάτων για πιθανά σφάλματα στη γεωμετρία και στο μοντέλο του φορέα.

3D Πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία

L
Νέα πανίσχυρη γεννήτρια παραγωγής 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων
N
Αυτόματη δημιουργία πλέγματος και αυτόματη ταύτιση κόμβων ραβδωτών και επιφανειακών στοιχείων.
N
Νέα γεννήτρια 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων στο χώρο, με δυνατότητα προσομοίωσης επιφανειών οποιασδήποτε γεωμετρίας και σχήματος με οπές και σημεία συγκέντρωσης τάσεων (πυκνώσεις πλέγματος στοιχείων). Εμφάνιση ισοτασικών καμπυλών για εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη καθώς και για τον υπολογιζόμενο οπλισμό As.
N
Δυνατότητα εισαγωγής σημείου για πύκνωση των στοιχείων και δυνατότητα εισαγωγής οπών.
N
Δυνατότητα απόδοσης οποιουδήποτε υλικού.

Τύποι Αναλύσεων

L
Γρήγοροι και αξιόπιστοι επιλύτες για να είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα
Περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι ανάλυσης
5
Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος).
5

Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος.

5

Γραμμική και μη γραμμική δυναμική μέθοδος χρονοιστορίας της απόκρισης της κατασκευής βάσει επιταχυνσιογραφημάτων, με απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.

Ανάλυση σε παράλληλο υπολογιστικό περιβάλλον (CPU – GPU)
5

Επιτάχυνση της ανάλυσης πολύ μεγάλων μοντέλων με τη χρήση είτε επεξεργαστών με πολλούς πυρήνες (multi-core CPU) ή επεξεργαστών γραφικών (GPU), εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες δυνατότητες παραλληλισμού των αλγορίθμων επίλυσης.

5

Τεχνολογία 64-bit για μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια.

Φορτία

L
Εισαγωγή φορτίων στο φορέα: Απευθείας εισαγωγή στα μέλη με όποιο είδος φορτίου επιθυμείτε
N
Απεριόριστο πλήθος φορτίσεων: χιόνι, άνεμος, θερμοκρασιακή μεταβολή, πρόσκρουση, πυρκαγιά κλπ.
N
Υποστηρίζονται όλοι οι τύποι των φορτίων : Ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις, συγκεντρωμένες δυνάμεις, επικόμβιες δυνάμεις, στρεπτικές ροπές, εξαναγκασμένες υποχωρήσεις, θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ.
N
Αυτόματος υπολογισμός φορτίων τοιχοποιίας
N
Αυτόματη παραγωγή συνδυασμών όλων των φορτίσεων, σεισμικών ή/και μη σεισμικών με βάση τον EC0.
N
Αυτόματη εισαγωγή και υπολογισμός των φορτίων ανέμου και χιονιού σύμφωνα με τον EC1.
N
Τρισδιάστατη απεικόνιση των φορτίων του φορέα πάνω στα αντίστοιχα μέλη για άμεση εποπτεία και έλεγχο.
N
Εμφάνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων για πιθανά σφάλματα στην εισαγωγή των φορτίων από το χρήστη.

Εισαγωγή και φορτία Πλακών

N
Εισαγωγή πλακών Zoellner.
N
Εμφάνιση των γραμμών διαρροής και αυτόματη απόδοση των φορτίων των πλακών στις αντίστοιχες δοκούς έδρασης.
N
Συνολική ανεύρεση των πλακών με αυτόματο προσδιορισμό των συνθηκών στήριξης.
N
Μοντελοποίηση πλάκας οποιουδήποτε σχήματος.
N
Αυτόματος υπολογισμός του πάχους με βάση τον έλεγχο λυγηρότητας.
N
Εισαγωγή φορτίων πλακών συνολικά ή επιλεκτικά.

Σεισμικός Σχεδιασμός – Έλεγχοι (ΕΑΚ, EC8)

L
Πλήρης παραμετροποίηση για επαναληπτικές επιλύσεις και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Δοκιμάστε άφοβα!
=

Φάσματα σχεδιασμού και έλεγχοι με βάση τον EC8 και τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς.Δυνατότητα εισαγωγής φάσματος από το μελετητή.

=

Κατηγοριοποίηση του φορέα με βάση τα όσα προβλέπονται στον EC.

=

Εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από τον ΕΑΚ και τον ΕΚΩΣ καθώς και οι αντίστοιχοι έλεγχοι (κανονικότητας σε κάτοψη και καθύψος , τύπου κατασκευής κλπ ) του EC8.

Αυτόματη δημιουργία και υπολογισμός των συνδυασμών φόρτισης και για τις δύο οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας (ULS και SLS)
Περιλαμβάνονται επίσης οι διατάξεις και οι έλεγχοι του αντισεισμικού κανονισμού του 1959 καθώς και των πρόσθετων διατάξεων του 1984 με ορθογωνική και τριγωνική κατανομή του σεισμού.

Αποτελέσματα – Post Processing

L
Τρισδιάστατη απεικόνιση της εντατικής και της παραμορφωσιακής κατάστασης της κατασκευής για να έχετε κάθε στιγμή την πλήρη εποπτεία
Z
Εμφάνιση φορτίων, διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών και παραμορφώσεων στα μέλη της κατασκευής για οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα.
Z
Δισδιάστατη και Τρισδιάστατη απεικόνιση φορτίων, διαγραμμάτων και παραμορφώσεων.
Z
Τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής ως μαθηματικό μοντέλο και ως φυσικός φορέας.
Z
Εμφάνιση αποτελεσμάτων εντατικών μεγεθών, παραμορφώσεων και οπλισμού επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων με μορφή ισοτασικών καμπυλών.
Z
Παραμορφωσιακή κατάσταση του φορέα με κίνηση στο χώρο για οποιαδήποτε φόρτιση, συνδυασμό ή ιδιομορφή.

Σχεδιασμός (EC6)

L
Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5
Z
Προσομοίωση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με 3d πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.
Z
Αυτόματη παραγωγή του τρισδιάστατου φορέα από ένα απλό περίγραμμα κάτοψης. Παραμετρικός ορισμός ανοιγμάτων.
Z
Πλούσια βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων, κονιαμάτων με δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηριστικών τοίχων και από το μελετητή.
Z
Δυνατότητα προσομοίωσης και διαζωματικής τοιχοποιίας με συνδυασμό πεπερασμένων επιφανειακών και γραμμικών στοιχείων.
Z
Σχεδιασμός με την εκτέλεση όλων των ελέγχων που προβλέπονται από τον EC6:
$
Έλεγχος σε κάμψη εντός επιπέδου, έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό, έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου κάθετα στον οριζόντιο αρμό, έλεγχος σε διάτμηση, έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία στην κορυφή, στο μέσον, και στη βάση του τοίχου.

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός (EC8 μέρος 3)

L
Εκτελούνται αυτόματα οι έλεγχοι πεσσών και υπέρθυρων
Z
Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπει ο EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Εκτελούνται αυτόματα οι έλεγχοι πεσσών και υπέρθυρων.
Z
Δυνατότητα ενίσχυσης της τοιχοποιίας με απλό ή διπλό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος με αντίστοιχη αύξηση της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής του στοιχείου.

Τεύχος Μελέτης

Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox