SCADA Pro Analiza

Modelowanie i analiza konstrukcji

SCADA Pro

Razem zmienimy twoje pomysły w rzeczywistość.

SCADA Pro Konstrukcje Żelbetowe

Analiza i projektowanie konstrukcji żelbetowych.

SCADA Pro

Razem zmienimy twoje pomysły w rzeczywistość.

SCADA Pro Konstrukcje Stalowe

Analiza i projektowanie konstrukcji stalowych, w tym połączeń.

SCADA Pro

Razem zmienimy twoje pomysły w rzeczywistość.

SCADA Pro Konstrukcje Murowe

Analiza i projektowanie konstrukcji murowych.

SCADA Pro

Razem zmienimy twoje pomysły w rzeczywistość.

SCADA Pro Konstrukcje Drewniane

Analiza i projektowanie konstrukcji drewnianych, w tym połączeń.

SCADA Pro

Razem zmienimy twoje pomysły w rzeczywistość.

Analiza i projektowanie konstrukcji.

ProduktyDodatki

SCADA Pro

Nowa era w analizie i projektowaniu konstrukcji.

SCADA Pro – Subskrypcja

Możliwość wynajmu programu na 3, 6 lub 12 miesięcy.

SCADA Pro – Do pobrania

Możliwość pobrania 60-dniowej darmowej wersji.

Pobierz Oprogramowanie

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych aplikacji i aktualizacji programów.
Dołącz Teraz

SCADA Pro Analiza

Innowacyjne oprogramowanie do analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych według Eurokodów oraz większości europejskich załączników krajowych.

Konstrukcje Żelbetowe

Analiza i projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu z załącznikami krajowymi przy wykorzystaniu rozbudowanego edytora elementów konstrukcji z wieloma zintegrowanymi narzędziami do łatwej modyfikacji zbrojenia z bezpośrednią ponowną kalkulacją przekroju.

Konstrukcje Stalowe

Narzędzie do analizy i projektowania konstrukcji stalowych według Eurokodu oraz większości europejskich załączników krajowych zawierające ponad 130 typów połączeń stalowych z wizualizacją szczegółów w modelu 3D.

Konstrukcje Murowe

Oprogramowanie umożliwia projektowanie różnych typów ścian i korzystania z bogatej biblioteki materiałów, w tym zapraw murarskich oraz analizę nowych konstrukcji murowych według EC6 lub konstrukcji istniejących według EC8 część 3.

Konstrukcje Drewniane

Analiza statyczna i dynamiczna oraz projektowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu wraz z obliczaniem nośności połączeń drewnianych.

Retrofit for Concrete

Moduł „Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych” zawiera przepisy normy EN1998-1-1, część 3 i umożliwia ocenę i projektowanie istniejących konstrukcji oraz zastosowanie wzmocnień belek oraz słupów.

ACE OCP for SCADA Pro

Optimization Computing Platform to zaawansowana platforma obliczeniowa do optymalizacji konstrukcji przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na najnowocześniejszych metodach optymalizacji.

2-kierunkowa komunikacja

SCADA Pro z SAP2000 i ETABS

SCADA Pro umożliwia dwukierunkową komunikację z oprogramowaniem SAP 2000 i ETABS, co pozwala na import i eksport każdego rodzaju modelu stworzonego w systemie SAP 2000 lub ETABS do SCADA Pro i odwrotnie. Wykorzystuje się w ten sposób najlepsze możliwości każdego z programów.

SCADA Pro - SBC

Dostępna w SCADA Pro norma Saudi Building Code uwzględnia przepisy oraz wymagania prawne, techniczne i administracyjne, określające normy dla budynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Norma uwzględnia środowisko kulturowe i społeczne, warunki klimatyczne i przyrodnicze, a także rodzaje gruntów i właściwości materiałów.

SCADA Pro Płyta-słup

Moduł SCADA Pro Płyta-słup to zaawansowane narzędzie wykorzystujące metodę elementów skończonych do analizy i projektowania układów płytowo-słupowych, które może być wykorzystywane samodzielnie lub w połączeniu z SCADA Pro do analizy i projektowania konstrukcji.

Cold Formed Design

The additional tool (add-on) Cold-Formed refers to the design of thin-wall cold-formed steel structures created according to EC3 and the national annexes. In the designing procedure all types of structural elements are included.

IDEA StatiCa Connection

IDEA StatiCa Connection can design all types of welded or bolted connections, base plates, footing and anchoring. It provides precise checks, results of strength, stiffness and buckling analysis of a steel joint. Bolts, welds and concrete blocks are checked according to EC/AISC. Templates for most-used connections are available as well as wide range of predefined hot rolled and sheet welded members.

SCADA Pro Analiza

SCADA Pro Konstrukcje Żelbetowe

SCADA Pro Konstrukcje Stalowe

SCADA Pro Konstrukcje Murowe

SCADA Pro Konstrukcje Drewniane

WordPress Lightbox