Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro – VIDEOS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Εκπαιδευτικά Videos

Νέες Εντολές

1. SCADA Pro – Βιβλιοθήκη Γραφικών
2. SCADA Pro – Δυναμικά Πολλαπλά Παράθυρα
3. SCADA Pro – Δεδομένα & Πίνακες
4. SCADA Pro – Έλεγχος Μοντέλου
5. SCADA Pro – Αριθμός Επιλεγμένων Στοιχείων
6. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος Ι
7. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος ΙΙ
8. SCADA Pro – Διαστασιολόγηση Μεταλλικών Συνδέσεων
9. SCADA Pro – Προσδιαστασιολόγηση
10. SCADA Pro – Ομάδες Επιφανειακών
11. SCADA Pro – Πεπερασμένα Στοιχεία

SCADA Pro Concrete

12. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος Ι
13. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος ΙΙ

2. Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

0. Εισαγωγή
1. Μοντελοποίηση (μέρος 1ο)
2. Μοντελοποίηση (μέρος 2ο)
3. Ανάλυση
4. Υφιστάμενο
5. Αποτίμηση Υφιστάμενου
6. Νέο – Διαστασιολόγηση

3. SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

1. Μάθημα 1 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
2. Μάθημα 2 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος)
3. Μάθημα 3 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 3D dwg
4. Μάθημα 4 – Μ.Ι.Π : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΗ Μ.Ι.Π
4-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

4. Μάθημα 4 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
5. Μάθημα 5 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος) και 3D dwg
5.1. Μάθημα 5-1 – Περιγραφή εισαγωγής και διαστασιολόγησης διαζωμάτων σε φορέα από φέρουσα τοιχοποιία.

4. Πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

Πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

1. Τρόποι προσομοίωσης και χρήσιμα εργαλεία
2. Μοντελοποίηση, Επίλυση και Έλεγχος Διάτρησης

Οπλισμός Επιφανειακών

3. Οπλισμός Επιφανειακών – Μέρος 1
4. Οπλισμός Επιφανειακών – Μέρος 2

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox