Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro – VIDEOS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Εκπαιδευτικά Videos

Νέες Εντολές

1. SCADA Pro – Βιβλιοθήκη Γραφικών
2. SCADA Pro – Δυναμικά Πολλαπλά Παράθυρα
3. SCADA Pro – Δεδομένα & Πίνακες
4. SCADA Pro – Έλεγχος Μοντέλου
5. SCADA Pro – Αριθμός Επιλεγμένων Στοιχείων
6. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος Ι
7. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος ΙΙ
8. SCADA Pro – Διαστασιολόγηση Μεταλλικών Συνδέσεων
9. SCADA Pro – Προσδιαστασιολόγηση
10. SCADA Pro – Ομάδες Επιφανειακών
11. SCADA Pro – Πεπερασμένα Στοιχεία

SCADA Pro Concrete

12. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος Ι
13. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος ΙΙ

2. Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

0. Εισαγωγή
1. Μοντελοποίηση (μέρος 1ο)
2. Μοντελοποίηση (μέρος 2ο)
3. Ανάλυση
4. Υφιστάμενο
5. Αποτίμηση Υφιστάμενου
6. Νέο – Διαστασιολόγηση

3. SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

1. Μάθημα 1 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
2. Μάθημα 2 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος)
3. Μάθημα 3 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 3D dwg
4. Μάθημα 4 – Μ.Ι.Π : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΗ Μ.Ι.Π
4-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

4. Μάθημα 4 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
5. Μάθημα 5 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος) και 3D dwg
5.1. Μάθημα 5-1 – Περιγραφή εισαγωγής και διαστασιολόγησης διαζωμάτων σε φορέα από φέρουσα τοιχοποιία.

4. Πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox