Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS – ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των συναδέλφων μηχανικών ακολουθεί μία σειρά από videos με στόχο την εκπαίδευση και την επίλυση συχνών αποριών κατά τη χρήση του SCADA Pro.

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIM

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BIM

1. Αυτοματισμός για τη μοντελοποίηση κτηρίων από Μπετόν, με τη χρήση σχεδίου 2D
2. Αυτοματισμός για τη μοντελοποίηση κτηρίων από Φερουσα Τοιχοποιία, με τη χρήση σχεδίου 2D
3. Αυτοματισμός για τη μοντελοποίηση κτηρίων από Μέταλλο, Ξύλο και Μπετόν, με τη χρήση σχεδίου 3D

2. Ιδιαιτερότητες κατά την αυτόματη αναγνώριση 2D dwg

Ιδιαιτερότητες κατά την αυτόματη αναγνώριση 2D dwg

0. Συχνες απορίες
1. Σύνθετες διατομές υποστυλωμάτων
2. Φυτευτά υποστυλώματα
3. Δοκός επί δοκού
4,5. Σύνδεση Δοκού – Στύλου
6. Πεδιλοδοκοί και Κοιτόστρωση

3. Βασικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του SCADA Pro

Βασικές Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του SCADA Pro

1. Δικαιώματα Διαχειριστή
2. Αρχική Οθόνη
3. Φάκελος εγκατάστασης & Εφαρμογές
4. Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση
5. Εναλλαγή μεταξύ 32 & 64 Bit
6. Αρχικοποίηση

4. Συχνές απορίες για τη θεμελίωση

Συχνές απορίες για τη θεμελίωση

1. Κοιτόστρωση με συνδετήριους δοκούς
2. Ανισόσταθμες θεμελιώσεις
3. Μοντελοποίηση & διαστασιολόγηση πεδίλων
4. Πεδιλοδοκοί κάτω από τοιχία υπογείου

5. Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία

Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία

1. Ενοποίηση πλεγμάτων – Υπολογισμός επιφανειών I
2. Ενοποίηση πλεγμάτων – Υπολογισμός επιφανειών II

6. Παρατηρήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ κτηρίων βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ

Παρατηρήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ κτηρίων βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ

1.1. Μοντελοποίηση – Αντοχές Υλικών και Αρχική Ανάλυση
1.2. Αντοχές Υφιστάμενων υλικών και Αρχική Διστασιολόγηση
1.3.1 Καθορισμός Υφιστάμενων Οπλισμών
1.3.2 Καθορισμός Υφιστάμενων Οπλισμών
1.4 Υπολογισμός Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης
2. Περίπτωση με διαφορετικές αντοχές υλικών
3. Αποτίμηση
3.1 Ελαστική Ανάλυση
3.2 Ανελαστική

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox