Επιλογή Σελίδας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

AddOns

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

SCADA Pro Analysis

N

Αποτελεί τη βασική σουίτα εισαγωγής και ανάλυσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

L

σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Concrete Design

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design, περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον ΕΚΩΣ, τον EC2 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Analysis

Steel Design

Το πρόσθετο (add-on) Steel Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Analysis

Masonry Design

Το πρόσθετο (add-on) Masonry Design του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις και τους ελέγχους του EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει τέλος την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Analysis

Timber Design

Το πρόσθετο (add-on) Timber Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

 

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Analysis

Retrofit for Concrete

Το πρόσθετο (add-on) Retrofit for Concrete περιλαμβάνει τις διατάξεις και τους ελέγχους του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων σε υπάρχουσες διατομές υποστυλωμάτων και δοκών.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Concrete

Σχεδιάζοντας το Μέλλον, σήμερα

Toolset

Η εργαλειοθήκη σας για επιχειρηματική δημιουργικότητα

Construction & retrofit

Η οικοδόμηση του μέλλοντος. Η αποκατάσταση του παρελθόντος.

Quality

Έμπιστη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια

extraordinary results

Ακριβής συντονισμός, εξαιρετικά αποτελέσματα.

ACE OCP για SCADA Pro

Module του SCADA Pro, αποτελεί υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών.
Υλοποιείται μέσα σε ένα καινοτόμο υπολογιστικό πλαίσιο και βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας της βελτιστοποίησης.

Cold Formed Design

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα.
Ο σχεδιασμός αφορά σε όλα τα δομικά μέλη και όχι μόνο τεγίδες και μηκίδες βάσει της απλοποιητικής μεθόδου του κεφαλαίου 10.

Προαπαιτούμενο: Scada Pro Steel

2-way communication

SCADA Pro with SAP2000 & ETABS

Allows exporting and importing of any project in SCADA Pro, offering the possibility of designing projects of reinforced concrete, steel, masonry and wood using the corresponding Eurocodes and National Appendices.

SCADA Pro for SBC

Saudi Building Code (SBC) is a set of legal, technical and administrative regulations and requirements that specify the minimum standards of buildings’ construction in order to ensure public health and safety. The code takes into consideration the cultural and social environment, the climatic and natural conditions, as well as the soil types and materials’ properties in the Kingdom.

SCADA Pro® Flat Slab

SCADA Pro Flat Slab module for analysis and design is an advanced finite element solution that can operate independently or fully integrated with SCADA Pro Structural Analysis and Design software.

IDEA StatiCa Connect

Είναι ένα μοναδικό λογισμικό για την διαστασιολόγηση μεταλλικών συνδέσεων που κατάφερε να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις μεταλλικές κατασκευές, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση στην ανάλυση & έλεγχο ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ γεωμετρίας σύνδεσης.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox