Επιλογή Σελίδας
ΜΙΑ ΠΡΟΣΙΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΣ

Το SCADA SE είναι μία αυτόνομη και ολοκληρωμένη εφαρμογή για την στατική και δυναμική ανάλυση και τον σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων κτιριακών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο και φέρουσα τοιχοποιία με τη χρήση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

Βασισμένο εξολοκλήρου στην τεχνολογική πλατφόρμα του SCADA Pro και με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL καθώς και τους πλέον εξελιγμένους αλγορίθμους για την προσομοίωση και των πλέον σύνθετων και πολύπλοκων φορέων.

Με τη χρήση του νέου ταχύτατου multithreaded solver (πολυνηματικού επιλύτη) ACE Power Solver, ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως τους πολλαπλούς πυρήνες των επεξεργαστών τελευταίας τεχνολογίας καθώς και όλο το μέγεθος της μνήμης RAM των 64bit συστημάτων, οι αναλύσεις εκτελούνται ταχύτατα και με την ελάχιστη χρήση των πόρων του συστήματος.

Ακόμα, οι νέες τεχνολογίες 64bit που χρησιμοποιούνται, επιτρέπουν επίσης την βέλτιστη διαχείριση της μνήμης του υπολογιστή καθώς και την εξάντληση του μεγέθους που διατίθεται από το σύστημα.

Στο SCADA SE ενσωματώνονται όλοι οι Ευρωκώδικες, οι Ελληνικοί Κανονισμοί Χάλυβα και Σκυροδέματος καθώς και οι αντίστοιχοι κανονισμοί των περισσότερων Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Το SCADA SE δημιουργήθηκε για σας που θέλετε μία προσιτή και οικονομική λύση για τις μελέτες σας. Με την ίδια διαφάνεια, ασφάλεια και αξιοπιστία της έκδοσης Pro, σας προσφέρει ένα εύκολο και λειτουργικό περιβάλλον προκειμένου να προσομοιώσετε σύνθετες κατασκευές οποιουδήποτε μεγέθους.

Τέσσερα ολοκληρωμένα πακέτα

έρχονται να καλύψουν όλες τις ανάγκες σας. Και βέβαια υπάρχει πάντα η δυνατότητα άμεσης απόκτησης της έκδοσης Pro καταβάλλοντας μόνο το κόστος αναβάθμισης, χωρίς να χάνετε τα χρήματα που έχετε ήδη δώσει.

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

SCADA SE Concrete

Το SCADA SE Concrete αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Μεταλλικές Κατασκευές

SCADA SE Steel

Το SCADA SE Steel αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

Αποτίμηση και ενισχύσεις υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

SCADA SE Retrofit

Το SCADA SE Retrofit είναι μία νέα, πλήρης εφαρμογή για την αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων από Ο.Σ. καθώς και για την εισαγωγή των Ενισχύσεων. Εκτελούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του EC8 μέρος 3. Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται είναι οι Ελαστικές Μέθοδοι (καθολικός δείκτης q & τοπικοί δείκτες m), όπως και η Ανελαστική Στατική Μέθοδος (Pushover). Η προσομοίωση του φορέα γίνεται με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία.

Αποτίμηση και ενισχύσεις κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

SCADA SE Masonry EFM

To SCADA SE Masonry είναι μία νέα, πλήρης εφαρμογή για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Η προσομοίωση του φορέα γίνεται με την μέθοδο του Ισοδύναμου πλαισίου (ΜΙΠ), όπου ο κάθε τοίχος προσομοιώνεται με γραμμικά πεπερασμένα κατακόρυφα στοιχεία (πεσσοί) και αντίστοιχα οριζόντια (ποδιές – υπέρθυρα).

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox