Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ SCADAPRO 22

Ολοκληρωμένο παράδειγμα εφαρμογής
Παρουσίαση όλων των νέων χαρακτηριστικών της νέας έκδοσης SCADA Pro 22

ΜΕΡΟΣ 1° : ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ και ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΜΕΡΟΣ 2° : ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - PUSHOVER

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ και ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ

WordPress Lightbox