Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Μεταλλικων Κατασκευων & Ελεγχος των Συνδεσεων.

Steel Design +

Το πρόσθετο (add-on) Steel Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών

Αναλυτική Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Steel Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.
Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – EC3 μέρος 1

L
Αυτόματη διαστασιολόγηση της μελέτης με μία εντολή. Εσείς απλά επιλέξτε τον κανονισμό.
N

Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται από τον EC3 για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής όπως βιομηχανικά κτίρια, δικτυώματα, στέγαστρα κλπ.

N

Εκτελείται αυτόματη κατάταξη της διατομής και γίνεται αυτόματα ο έλεγχος για όλους των τύπων των εντάσεων:

$
Εφελκυσμός, Θλίψη, Κάμψη, Διάτμηση, Στρέψη, Κάμψη & διάτμηση, Κάμψη & αξονική δύναμη, Κάμψη & διάτμηση & αξονική δύναμη.
N

Γίνεται επίσης ο έλεγχος του κατασκευαστικού μέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας σε:

$
Καμπτικό λυγισμό, Πλευρικό λυγισμό, Στρεπτοκαμπτικό λυγισμό
L
Με πλήρεις δυνατότητες:
I
Εισαγωγής μήκους λυγισμού από το μελετητή είτε σαν ενιαία τιμή, είτε σαν συντελεστή
I
Ορισμού των συνθηκών στήριξης του μέλους
I
Ορισμού ενδιάμεσων σημείων πάκτωσης
I
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ελέγχων μπορεί να γίνει είτε συνοπτικά, είτε αναλυτικά για άμεση εποπτεία και έλεγχο από το μελετητή.
I
Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και οι έλεγχοι των στοιχείων θεμελίωσης της μεταλλικής κατασκευής.
I
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέδιλα, συνδετήριοι δοκοί και πεδιλοδοκοί και γίνεται και ο έλεγχος της έδρασης των μεταλλικών στοιχείων.

Συνδέσεις – EC3 μέρος 8

L
Πλήρης βιβλιοθήκη για όλους τους τύπους των μεταλλικών συνδέσεων με αυτόματη εκτέλεση όλων των ελέγχων
N
Το SCADA Pro διαθέτει μία πλούσια βιβλιοθήκη με περισσότερα από 130 είδη μεταλλικών συνδέσεων που καλύπτουν όλα τα είδη που προβλέπει ο EC3 μέρος 8.
$
Σύνδεση δοκού στύλου στον ισχυρό ή στον ασθενή άξονα με μετωπική πλάκα ή μεταλλικά ελάσματα, κοχλιωτή ή συγκολλητή.
$
Αποκατάσταση συνέχειας δοκού
$
Συνδέσεις κοιλοδοκών σε όλες τις μορφές
$
Συνδέσεις γωνιακών σε όλες τις μορφές
$
Εισαγωγή ενισχύσεων στο πέλμα ή στον κορμό των στοιχείων σύνδεσης
$
Σύνδεση δοκός επί δοκού
$
Σύνδεση μεταλλικού υποστυλώματος σε θεμέλιο
N
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσομοίωσης μίας μεταλλικής σύνδεσης με 3d πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.
N
Η σύνδεση εμφανίζεται σε τρισδιάστατη απεικόνιση με όλες τις λεπτομέρειες (κοχλίες, μετωπική πλάκα κλπ).
N
Οι έλεγχοι εκτελούνται είτε με βάση τα εντατικά μεγέθη του φορέα είτε με απευθείας εισαγωγή τιμών των μεγεθών από το μελετητή.
N
Δυνατότητα αποθήκευσης της σύνδεσης και ομαδοποίησης των μελών που έχουν τον ίδιο τύπο σύνδεσης.
N
Η λεπτομέρεια της σύνδεσης εξάγεται αυτόματα σαν σχέδιο τομής, όψης και κάτοψης καθώς και σαν αρχείο μορφής dwg.

Κατασκευαστικά σχέδια – Λεπτομέρειες Συνδέσεων

L
Το σχέδιο της κατασκευής σας σε 3 διαστάσεις
Z
Στο SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να παράγετε αυτόματα το τρισδιάστατο σχεδιαστικό αρχείο της μεταλλικής κατασκευής σε μορφή αρχείου dwg και να το επεξεργαστείτε όπως εσείς θέλετε.
Z
Διαθέτει επίσης πανίσχυρα εργαλεία και εντολές ειδικά για στατική σχεδίαση καθώς και βιβλιοθήκες με έτοιμα σύμβολα, υπομνήματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
Z
Παράγονται επίσης αυτόματα η κάτοψη, η όψη και η τομής της λεπτομέρειας της μεταλλικής σύνδεσης.

Προμέτρηση Υλικών

L
Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των υλικών
N
Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.
N
Για τις μεταλλικές κατασκευές διατίθεται πλήρης και αναλυτική προμέτρηση όλης της μεταλλικής κατασκευής, ανά όροφο, διατομή ή τύπο δομικού στοιχείου (υποστυλώματα, δοκοί, τεγίδες, μηκίδες, αντιανέμεια κλπ) σε μορφή πινάκων.
N
Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.
Z
Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.
Z
Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox