Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων απο Φερουσα Τοιχοποιια.

 

SCADA Pro Masonry +

Ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Σύντομη Περιγραφή

Το SCADA Pro Masonry αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.
Περιλαμβάνει τη βασική εφαρμογή SCADA Pro Analysis και το πρόσθετο (add-on) του σχεδιασμού των κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία με βάση τον EC6.

Περιλαμβάνει επίσης τις διατάξεις και τους ελέγχους του EC8 μέρος 3 για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και για την εισαγωγή των ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει τέλος την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Περιβάλλον Εργασίας

L
Νέο Περιβάλλον εργασίας για να είστε ακόμα πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί
N

Επενδύστε και εκπαιδευτείτε σε μία μόνο εφαρμογή που θα καλύψει τις ανάγκες σας για κάθε κτιριακή μελέτη με οποιοδήποτε υλικό και κανονισμό. Νέο Περιβάλλον εργασίας για να είστε ακόμα πιο ευέλικτοι και παραγωγικοί.

N

Το νέο SCADA Pro, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα ενιαίο και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως χρηστικά πιο ευέλικτο και λειτουργικό.

N

Τα Ribbons επιτρέπουν την ομαδοποίηση των εντολών σε ενότητες, προκειμένου να βοηθήσουν το χρήστη να βρίσκει και να χρησιμοποιεί τις εντολές του προγράμματος πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και χωρίς να χρειάζεται να προσφεύγει στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.

I
Στην οθόνη του προγράμματος εμφανίζεται αριστερά όλες οι οντότητες της κατασκευής κατηγοριοποιημένες σε μορφή δέντρου είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το κτίριο συνολικά.
I
Η κατηγοριοποίηση αυτή επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό οποιουδήποτε στοιχείου και με την επιλογή του από το δέντρο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα στο φορέα.
I
Ταυτόχρονα απομονώνεται η στάθμη στην οποία ανήκει , ενώ στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζονται οι ιδιότητές του με δυνατότητα άμεσης τροποποίησής τους.
I
Η λειτουργία αυτή μπορεί να εκτελεστεί αμφίδρομα δηλαδή να γίνει η επιλογή γραφικά πάνω στο φορέα και αυτόματα να εμφανιστεί το στοιχείο στο δέντρο με τις ιδιότητές του δεξιά της οθόνης.
I
Επίσης υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής συγκεκριμένων εντολών σε κάθε στοιχείο του δέντρου που επιλέγεται.
I
Η εμφάνιση του μενού των εντολών γίνεται με το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και το μενού αυτό αλλάζει ανάλογα με την ενότητα του προγράμματος που είναι ενεργή.

Μοντελοποίηση

L
Αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης διατομών και δημιουργίας του φορέα από αρχείο dxf, dwg.
L
Ο χρόνος εισαγωγής των στοιχείων του φορέα σας ελαχιστοποιείται.
N
Στο νέο περιβάλλον του SCADA Pro υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των φυσικών διατομών του SCADA Pro από οποιαδήποτε αρχιτεκτονικό σχέδιο μορφής dxf ή dwg.
N
Η αναγνώριση και η προσομοίωση με τις διατομές της βιβλιοθήκης του SCADA Pro γίνεται επιλεκτικά ή αυτόματα ανά στάθμη, ανά δομικό στοιχείο (Υποστυλώματα, Δοκοί, Δοκοί θεμελίωσης, πέδιλα) και συνολικά για όλο το κτίριο.
N
Αυτόματα δημιουργείται και το τρισδιάστατο φυσικό και μαθηματικό μοντέλο του φορέα.
N
Γίνεται επίσης αυτόματα η αναγνώριση των πλακών του φορέα καθώς και των προβόλων που έχουν σχεδιαστεί με απλές γραμμές.
L
Τέλειος συνδυασμός AutoCAD Revit Structure Suite και SCADA Pro
I
To AutoCAD Revit Structure Suite περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο εφαρμογών, για τη δημιουργία κατασκευαστικών μοντέλων.
I
Η αμφίδρομη σύνδεση με το SCADA Pro προσφέρει έναν εύκολο τρόπο εισαγωγής 3D αρχιτεκτονικών μοντέλων έτοιμα για ανάλυση.
I
Όλα τα δομικά στοιχεία, στύλοι, δοκοί κλπ, καθώς και τα φορτία και οι μεταλλικές συνδέσεις, μεταφέρονται αυτόματα μέσω αρχείων ifc και με ακρίβεια στο μαθηματικό μοντέλο του SCADA Pro.
I
Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών μοντέλων εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου και μείωση του κόστους.
I
To SCADA Pro έχει πιστοποιηθεί από την Autodesk για την αυτόματη, αμφίδρομη επικοινωνία με το Revit Structure.

3d Πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία

L
Νέα πανίσχυρη γεννήτρια παραγωγής 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων
5
Στην νέα έκδοση του SCADA Pro έχει ενσωματωθεί μία νέα γεννήτρια 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων στο χώρο, με δυνατότητα προσομοίωσης επιφανειών οποιασδήποτε γεωμετρίας και σχήματος με οπές και σημεία συγκέντρωσης τάσεων (πυκνώσεις πλέγματος στοιχείων).
5
Η δημιουργία του πλέγματος γίνεται αυτόματα με ταυτόχρονη ταύτιση κόμβων ραβδωτών και επιφανειακών στοιχείων.
5
Τα αποτελέσματα για τα εντατικά και τα παραμορφωσιακά μεγέθη καθώς και για τον υπολογιζόμενο οπλισμό As εμφανίζονται με τη μορφή ισοτασικών καμπυλών.

Φορτία

L
Εισαγωγή φορτίων στο φορέα: Απευθείας εισαγωγή στα μέλη με όποιο είδος φορτίου επιθυμείτε
N
Στο SCADA Pro έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε γραφικά πάνω στα μέλη τα φορτία που θέλετε.
N
Υποστηρίζονται όλα τα είδη των φορτίων όπως ομοιόμορφα κατανεμημένες δυνάμεις, συγκεντρωμένες δυνάμεις, επικόμβιες δυνάμεις, στρεπτικές ροπές, καθιζήσεις, φορτία λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής κλπ.
N
Οι φορτίσεις και οι συνδυασμοί που προβλέπονται από τον EC0 υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα με πλήρη δυνατότητα επέμβασης από το μελετητή.
N
Γίνεται επίσης αυτόματη παραγωγή των φορτίων ανέμου και χιονιού σύμφωνα με τον EC1 και αυτόματος απόδοση στα μέλη με αντίστοιχη δημιουργία των φορτίσεων, έτοιμων για την ανάλυση.

Εισαγωγή και φορτία Πλακών

L
Αναγνώριση των πλακών και εισαγωγή των φορτίων τους, με ένα κλικ
N
Η αναγνώριση των πλακών στο SCADA Pro γίνεται αυτόματα με αυτόματο προσδιορισμό των συνθηκών στήριξής τους.
N
Υποστηρίζονται πλάκες οποιουδήποτε σχήματος και οποιουδήποτε τύπου (Συμβατική, Zoellner , Sandwich).
N
Η απόδοση των φορτίων γίνεται με ένα κλικ στους στύλους και της δοκούς έδρασης με αντίστοιχη εμφάνιση των γραμμών διαρροής και των επιφανειών επιρροής ανά μέλος.
N
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μετατροπής μιας συμβατικής πλάκας σε πλάκα με προσομοίωση πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων.
N
Ο υπολογισμός του ελάχιστου πάχους της πλάκας γίνεται αυτόματα με βάση τον έλεγχο λυγηρότητας .
N
Τα φορτία των πλακών μπορούν να εισαχθούν συνολικά για όλες τις πλάκες ή επιλεκτικά με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και τροποποίησής τους.
N
Μπορούν να εισαχθούν φορτία ομοιόμορφα γραμμικά ή τμηματικά.
N
Τα φορτία των μελών υπολογίζονται με τη μέθοδο των συντελεστών Marcus ανάλογα με τις συνθήκες στήριξης της πλάκας.

Τύποι αναλύσεων

L
Γρήγοροι και αξιόπιστοι επιλύτες για να είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα
=
To SCADA Pro ενσωματώνοντας 30 χρόνια συνεχώς έρευνας και ανάπτυξης, διαθέτει τους πλέον ισχυρούς επιλύτες για όλες τις μεθόδους ανάλυσης και με την διαδικασία της παράλληλης επεξεργασίας (Parallel Processing) ελαχιστοποιεί το χρόνο εκτέλεσης.
L
Περιλαμβάνονται οι μέθοδοι:
L
Γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος (Ισοδύναμη φασματική μέθοδος)
=
Η γραμμική απλοποιημένη φασματική μέθοδος αναφέρεται στον υπολογισμό της των μετακινήσεων, παραμορφώσεων αλλά και της εντατικής κατάστασης της κατασκευής υπό στατικά φορτία.
=
Τα εξωτερικά επιβαλλόμενα φορτία μπορεί να είναι σημειακά στους κόμβους ή κατανεμημένα κατά μήκος των μελών, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το ίδιο βάρος του φορέα.
=
Ο υπολογισμός της απόκρισης πραγματοποιείται μέσω της επίλυσης του γραμμικού συστήματος εξισώσεων που περιγράφει το μοντέλο του φορέα.
=
Τα αποτελέσματα της γραμμικής στατικής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό του φορέα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που προβλέπει ο εκάστοτε κανονισμός.
L
Γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος.
Η γραμμική δυναμική φασματική μέθοδος είναι μια απλοποιημένη προσεγγιστική μέθοδος ανάλυσης, η οποία χρησιμοποιεί την επαλληλία των ιδιομορφών της κατασκευής για την προσέγγιση της μέγιστης απόκρισης του φορέα σε σεισμική διέγερση.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία αποφεύγεται ο πλήρης υπολογισμός των χρονοϊστοριών της απόκρισης, ο οποίος απαιτείται από τις δυναμικές αναλύσεις.
Αντί αυτών, υπολογίζονται οι φασματικές τιμές των αποκρίσεων που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιομορφή.
Στη συνέχεια προσεγγίζεται η τιμή της μέγιστης απόκρισης του φορέα μέσω στατιστικής ανάλυσης, αφού οι μέγιστες αποκρίσεις όλων των ιδιομορφών δεν συμβαίνουν κατ’ ανάγκη την ίδια χρονική στιγμή, αλλά δεν είναι και γνωστό το πότε ακριβώς συμβαίνουν.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της φασματικής δυναμικής ανάλυσης είναι το γεγονός ότι απαιτεί περιορισμένο αριθμό ιδιομορφών για την προσέγγιση της απόκρισης της κατασκευής και συνεπώς έχει μικρότερο υπολογιστικό κόστος.
L
Γραμμική δυναμική μέθοδος χρονοιστορίας της απόκρισης της κατασκευής βάσει επιταχυνσιογραφημάτων, με απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.
Η ανάλυση κατασκευών με χρονοϊστορίες (time-history) αναφέρεται στον υπολογισμό της απόκρισης της κατασκευής σε ένα προκαθορισμένο εξωτερικό φορτίο το οποίο μεταβάλλεται στο χρόνο (σεισμική διέγερση).
Η δυναμική ανάλυση με χρονοϊστορίες χωρίζεται σε γραμμική και μη-γραμμική.
Γραμμική θεωρείται όταν όλα τα μέλη της κατασκευής συμπεριφέρονται ελαστικά και συνεπώς ο φορέας αποκρίνεται γραμμικά στην επιβαλλόμενη φόρτιση.
Για τον υπολογισμό της απόκρισης απαιτείται η επίλυση των εξισώσεων κίνησης του φορέα.
Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: με την ιδιομορφική ανάλυση (modal) ή με την απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσεων (direct integration).
Για την ιδιομορφική ανάλυση επιλέγεται ένας περιορισμένος αριθμός ιδιομορφών οι οποίες συνεισφέρουν στον υπολογισμό της απόκρισης.
Συνήθως ένας αρκετά μικρός αριθμός ιδιομορφών, σε σχέση με τους συνολικούς βαθμούς ελευθερίας του μοντέλου, μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική προσέγγιση τη χρονοϊστορίας της απόκρισης.
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε σημαντική μείωση του υπολογιστικού κόστους της ανάλυσης.
Στην δεύτερη μεθοδολογία χρησιμοποιούνται τα πλήρη μητρώα μάζας, ακαμψίας και απόσβεσης στις εξισώσεις κίνησης, οι οποίες ολοκληρώνονται αριθμητικά στο χρόνο.
Το υπολογιστικό κόστος αυξάνεται, αλλά η επίλυση είναι ακριβής και όχι προσεγγιστική, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ιδιομορφικής ανάλυσης.
L
Μη γραμμική δυναμική μέθοδος χρονοιστορίας της απόκρισης της κατασκευής βάσει επιταχυνσιογραφημάτων, με απευθείας ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.
Η μη-γραμμική δυναμική ανάλυση με χρονοϊστορίες αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο έλεγχο της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών.
Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιούνται μοντέλα της μη-γραμμικής συμπεριφοράς των υλικών του φορέα, τα οποία προσομοιώνουν κατάλληλα την πλήρως ανελαστική και υστερητική συμπεριφορά τους.
Λόγω της ακρίβειας της, η μη-γραμμική δυναμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς σε οποιονδήποτε φορέα.
Η απόκριση της κατασκευής όμως μπορεί παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στα χαρακτηριστικά της εκάστοτε επιβαλλόμενης σεισμικής διέγερσης.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επανάληψη της ανάλυσης με περισσότερα από ένα σεισμικά γεγονότα.
Ο ευρωκώδικας προτείνει πως στη περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται λιγότερα από επτά σεισμικά γεγονότα, ο μελετητής πρέπει να χρησιμοποιήσει το δυσμενέστερο σενάριο κατά τον σχεδιασμό, ενώ σε αντίθεση περίπτωση μπορούν να ληφθούν υπόψη οι μέσες τιμές των αποκρίσεων.

Ανάλυση σε παράλληλο υπολογιστικό περιβάλλον (CPU – GPU)

L
Μέθοδοι υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (HPC) χρησιμοποιούνται για την μείωση του υπολογιστικού κόστους και αποδοτική επίλυση μεγάλων προβλημάτων.
Z
Ανάλυση σε επεξεργαστές με πολλούς πυρήνες ή κάρτες γραφικών
Z
Ο χρόνος επίλυσης μειώνεται σημαντικά χρησιμοποιώντας παράλληλους αλγόριθμους επίλυσης σε επεξεργαστές με πολλούς πυρήνες.
Z
Ο αλγόριθμος χωρίζει το πρόβλημα σε τμήματα και κάθε πυρήνας αναλαμβάνει μόνο ένα τμήμα, επιλύοντας το συνολικό πρόβλημα παράλληλα και συνεπώς ταχύτερα.
Z
Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ο επεξεργαστής της κάρτας γραφικών.
Z
Οι επεξεργαστές αυτοί έχουν την ιδιαιτερότητα να ενσωματώνουν πολύ μεγάλο αριθμό πυρήνων επεξεργασίας ο οποίος μπορεί να φτάσει τις αρκετές εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες, σε αντίθεση με τις CPU οι οποίες έχουν τυπικά 2-8 πυρήνες.
Z
Αυτή η υψηλή δυνατότητα παραλληλισμού μειώνει περαιτέρω το υπολογιστικό κόστος επίλυσης μεγάλων μοντέλων.

Σεισμικός Σχεδιασμός – Έλεγχοι (ΕΑΚ, EC8)

L
Πλήρης παραμετροποίηση για επαναληπτικές επιλύσεις και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Δοκιμάστε άφοβα!
Z
Στο SCADA Pro επιλέγετε τη μέθοδο ανάλυσης και τον κανονισμό που επιθυμείτε και το πρόγραμμα εφαρμόζει αυτόματα όλες τις προκαθορισμένες παραμέτρους που απαιτούνται από τον κανονισμό.
Z
Επιπλέον, η πλήρης και ανοιχτή παραμετροποίηση που διαθέτει, σας επιτρέπει να δοκιμάσετε λύσεις και να διαπιστώσετε την επιρροή των παραμέτρων στα τελικά αποτελέσματα.
Z
Φυσικά, όλες οι επιλύσεις που κάνετε, με τη λογική των σεναρίων που διαθέτει η εφαρμογή, φυλάσσονται και ανακαλούνται κάθε στιγμή, για άμεση σύγκριση.
L
Εκτέλεση πολλαπλών αναλύσεων με ένα κλικ. Ευελιξία και άπειρες δυνατότητες επιλογών για τον μελετητή
Z
Το SCADA Pro σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε όποια ή όποιες μεθόδους ανάλυσης επιθυμείτε για να δείτε εύκολα και γρήγορα τα αποτελέσματά τους. Σας δίνει ακόμα και τη δυνατότητα να συνδυάσετε εντατικά μεγέθη από διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης!
Z
Φυσικά οι συνδυασμοί των φορτίσεων παράγονται αυτόματα ενώ μπορείτε να τους τροποποιείτε όταν και όπως εσείς θέλετε!

Αποτελέσματα – Post Processing

L
Τρισδιάστατη απεικόνιση της εντατικής και της παραμορφωσιακής κατάστασης της κατασκευής για να έχετε κάθε στιγμή την πλήρη εποπτεία
Z
Η ενότητα των αποτελεσμάτων, μέσα από ένα σύγχρονο γραφικό περιβάλλον, σας προσφέρει όλα τα εργαλεία για να δείτε πάνω στα μέλη της κατασκευής σας, έγχρωμα διαγράμματα για οποιαδήποτε εντατικό μέγεθος από φόρτιση, συνδυασμό ή περιβάλλουσα.
Z
Εσείς απλά επιλέξτε τα μεγέθη και την κλίμακα εμφάνισης και εντοπίστε εύκολα και γρήγορα τα μέλη με τις μεγαλύτερες εντάσεις ή παραμορφώσεις.
Z
Μπορείτε επίσης να δείτε τον παραμορφωμένο φορέα με κίνηση στο χώρο για οποιαδήποτε στατική ή σεισμική φόρτιση και ιδιομορφή.
Z
Εμφανίζονται επίσης, με μορφή ισοτασικών καμπυλών, τα αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών, των παραμορφώσεων και του οπλισμού επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.
L
Αποτίμηση τοιχοποιίας με κριτήριο αστοχίας τάσεων

Σχεδιασμός (EC6)

L
Αυτόματη ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία για όλους τους τύπους που προβλέπονται από τον EC6
Z
Στο SCADA Pro μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε κατασκευή από φέρουσα τοιχοποιία ορίζοντας με απλές γραμμές το περίγραμμα της κάτοψης, είτε σχεδιάζοντας το στο γραφικό του περιβάλλον, είτε εισάγοντας αρχείο μορφής dwg, dxf.
Z
Η προσομοίωση γίνεται αυτόματα με 3d πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία, την πλέον σύγχρονη μέθοδο ανάλυσης και σχεδιασμού τέτοιου είδους κατασκευών.
Z
Στη συνέχεια και μέσα από την πλούσια βιβλιοθήκη τοίχων, λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, έχετε τη δυνατότητα να αποδώσετε στις επιφάνειες του κτιρίου σας, επιλεκτικά ή συνολικά, τον τύπο του τοίχου που επιθυμείτε.
Z
Στο μοντέλο της κατασκευής σας μπορείτε ακόμα να εισάγετε και γραμμικά στοιχεία προκειμένου να προσομοιώσετε τον τύπο της διαζωματικής τοιχοποιίας.
Z

Για την ανάλυση του φορέα, περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι της τοιχοποιίας με βάση τον EC8 κεφάλαιο 9: “Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία”:

$
Άοπλη Τοιχοποιία
$
Διαζωματική Τοιχοποιία
$
Οπλισμένη Τοιχοποιία
Z
Όσον αφορά το σχεδιασμό και τους ελέγχους που προβλέπει ο EC6: “Σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία” η εφαρμογή σας παρέχει την ευελιξία να ελέγξετε τον τοίχο συνολικά σαν ενιαία επιφάνεια ή επιλεκτικά ορίζοντας τους πεσσούς που εσείς επιθυμείτε.
Z
Οι έλεγχοι που εκτελούνται είναι:
$
Έλεγχος σε κάμψη εντός επιπέδου
$
Έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου παράλληλα στον οριζόντιο αρμό
$
Έλεγχος σε κάμψη εκτός επίπεδου κάθετα στον οριζόντιο αρμό
$
Έλεγχος σε διάτμηση
$
Έλεγχος σε κατακόρυφα φορτία στην κορυφή, στο μέσον, και στη βάση του τοίχου.
Z
Ακολουθεί ένα κείμενο που περιγράφει συνοπτικά τους ελέγχους που προβλέπονται για τη φέρουσα τοιχοποιία από τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες:
L
Ευρωκώδικας EC6 – ΕΝ 1996:2005: Σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
L
Ευρωκώδικας EC8 – ΕΝ 1998:2004 – κεφάλαιο 9: Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
Z
Ο ευρωκώδικας ΕΝ1996-1-1:2005 αφορά στο σχεδιασμό φορέων από φέρουσα τοιχοποιία.
Z
Οι ειδικοί κανόνες για το σεισμικό σχεδιασμό των κτιρίων έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις διατάξεις του EΝ1998-1:2004 (κεφάλαιο 9), που αφορούν τη φέρουσα τοιχοποιία και κινούνται συμπληρωματικά του EC6.
Z
Για τις ανάγκες εφαρμογής των ευρωκωδίκων 6 & 8 εκτελείται προσομοίωση της φέρουσας τοιχοποιίας σε τρεις διαστάσεις, με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία κελύφους (shell elements).
Z
Το πρόγραμμα κάνει αναγωγή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης στους άξονες που αναφέρει ο EC6.
Z
Ο ένας άξονας είναι παράλληλος με τον οριζόντιο αρμό του τοίχου (οριζόντιος άξονας), και ο άλλος είναι κάθετος στον οριζόντιο αρμό (κατακόρυφος άξονας εντός του επιπέδου του τοίχου).
Z
Εκτός από την περίπτωση της άοπλης τοιχοποιίας, η προσομοίωση της περίπτωσης διαζωματικής τοιχοποιίας είναι επίσης δυνατή, με την συνεργασία επιφανειακών και γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.
L
Στο πρόγραμμα έχει ενσωματωθεί πλήρης βιβλιοθήκη λιθοσωμάτων και κονιαμάτων, με επιλογές ως προς τις ιδιότητές τους και τους κανόνες εφαρμογής, σύμφωνες με όσα ορίζει ο κανονισμός:
Z
Λιθόσωμα:
$
Οπτόπλινθος
$
Λιθόσωμα από πυριτικό ασβέστιο
$
Λιθόσωμα από σκυρόδεμα (με συνήθη ή ελαφρά αδρανή)
$
Αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα
$
Τεχνητοί λίθοι
$
Λαξευτοί φυσικοί λίθοι κατηγορίας Ι ή ΙΙ, και ομάδας 1, 2, 3 ή 4
Z
Κονίαμα
$
Γενικής εφαρμογής με μελέτη συνθέσεως
$
Προδιαγεγραμμένο κονίαμα γενικής εφαρμογής
$
Λεπτής στρώσεως
$
Ελαφροκονίαμα πυκνότητας ρ ≤ 800 kg/m3
$
Ελαφροκονίαμα πυκνότητας ρ ≤ 1300 kg/m3
Z

Είναι εφικτή η προσομοίωση όλων των τύπων τοιχοποιίας που αναφέρει ο κανονισμός: Είδη τοιχοποιίας:

$
Μονός τοίχος
$
Κοίλος τοίχος
$
Διπλός τοίχος
$
Κοίλος τοίχος με πυρήνα (επιλογή ποιότητας σκυροδέματος πλήρωσης)
$
Τοίχος όψεως
$
Τοίχος από σκαφοειδή λιθοσώματα
$
Πέτασμα όψεως
$
Τοίχος με αντηρίδες (επιλογή γεωμετρικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον κανονισμό).
Z

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης τοίχου μέσω μανδύα σκυροδέματος – υπολογισμός ισοδύναμου τοίχου και ιδιοτήτων του: Ενίσχυση τοιχοποιίας:

$
Απλός ή διπλός μανδύας
$
Επιλογή πάχους ενίσχυσης και ποιότητας σκυροδέματος καθώς και ποσότητας και ποιότητας χάλυβα οπλισμού.
Z
Ο κανονισμός ορίζει ότι οι έλεγχοι επάρκειας πρέπει να γίνονται σε επίπεδο διατομής του τοίχου μέσω σύγκρισης εντατικών μεγεθών γενικευμένων δυνάμεων (αξονικών και διατμητικών δυνάμεων καθώς και ροπών) και όχι τάσεων.
Z
Στο πρόγραμμα ακολουθείται αυτό το σκεπτικό, μέσω της αναγωγής των αρχικών τασικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο γενικευμένων δυνάμεων, σε οριζόντιες και κάθετες διατομές, είτε σε επίπεδο ολόκληρου τοίχου είτε σε τμήμα αυτού.
Z
Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που ορίζει ο κανονισμός: Έλεγχοι επάρκειας:
$
Έλεγχος τοίχου υπό κυρίως κατακόρυφα φορτία
$
έλεγχος στη βάση, στο μέσον και στην κορυφή του τοίχου
$
Έλεγχος τοίχου υπό φορτία εντός επιπέδου
$
οριζόντια τέμνουσα
$
Έλεγχος τοίχου υπό φορτία εκτός επιπέδου
$
ροπή περί τον οριζόντιο αρμό του τοίχου
$
ροπή περί άξονα κάθετο στον οριζόντιο αρμό του τοίχου
Z
Έλεγχος για «Απλά κτίρια από τοιχοποιία»
Z
ικανοποίησή του απαλλάσσει από όλους τους προηγούμενους ελέγχους

Αποτίμηση – Ανασχεδιασμός (EC8 μέρος 3)

L
Στο Scada Pro έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του EC8-3 για την αποτίμηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισμική φόρτιση
Z
Στο SCADA Pro έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του EC8-3 για την αποτίμηση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισμική φόρτιση.
Z
Οι συστάσεις του κανονισμού εφαρμόζονται σε στοιχεία τοιχοποιίας που αντιστέκονται σε πλευρικές δυνάμεις εντός του επιπέδου τους.
Z
Ως τέτοια νοούνται τόσο οι πεσσοί όσο και τα υπέρθυρα ενός τοίχου.
Z
Οι έλεγχοι που εφαρμόζονται είναι σε επίπεδο διατομής του πεσσού/υπέρθυρου, όπου προέχον εντατικό μέγεθος είναι είτε:
$
η αξονική δύναμη και κάμψη, είτε
$
η τέμνουσα.
Z
Προκύπτει συνεπώς η κρίσιμη αστοχία του στοιχείου τοιχοποιίας και υπολογίζεται αναλόγως η φέρουσα ικανότητά του, και για τις τρεις στάθμες επιτελεστικότητας Α, Β και Γ.
Z
Οι δύο παραπάνω έλεγχοι αφορούν την εντός επιπέδου κάμψη και εκτελούνται σε όρους διατμητικής ικανότητας
L
Έλεγχος σε κάμψη εκτός επιπέδου φέρουσας τοιχοποιίας
Z
Ο έλεγχος εκτελείται για κάμψη περί οριζόντιο και περί κατακόρυφο άξονα και γίνεται τόσο σε όρους δυνάμεων όσο και σε όρους παραμορφώσεων.
Z
Σε όρους δυνάμεων γίνεται με δύο μεθόδους
$
Με θεώρηση αδρανούς περιοχής
$
Με κλασσική θεώρηση της επαλληλίας των στερεών των τάσεων
L
Παρουσιάζονται αναλυτικά αποτελέσματα με τους λόγους επάρκειας ανά πεσσό και υπέρθυρο.
Z
Στο μέρος του ανασχεδιασμού, προσομοιώνεται η ενίσχυση ενός υφιστάμενου στοιχείου τοιχοποιίας μέσω μονού ή διπλού μανδύα.
Z
Ο μανδύας συμμετέχει στην αύξηση της θλιπτικής και διατμητικής αντοχής καθώς και στην εφελκυστική αντοχή μέσω του πλέγματος
Z
Έχουν επίσης εισαχθεί στο πρόγραμμα μία σειρά τρόπων ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας όπως:
$
Οπλισμένα επιχρίσματα
$
Ειδικά μεταλλικά προεντεταμένα στοιχεία με παραμετρικά χαρακτηριστικά για χρήση προϊόντων εμπορίου.
$
Ενέματα ομογενοποίησης.
$
Ινοπλισμένα πολυμερή (TRM) με παραμετρικά χαρακτηριστικά για χρήση προϊόντων εμπορίου.
Z
Αντιμετώπιση εφελκυστικής αστοχίας και με τη χρήση των παραπάνω προεντεταμένων μεταλλικών ράβδων.
Z
Για όλες τις παραπάνω μεθόδους και για κάθε μία χωριστά εκτυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι επάρκειας με τα αντίστοιχα μεγέθη υπολογισμού τους.

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.
Z
Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.
Z
Στα αποτελέσματα των δοκών περιλαμβάνονται και διαγράμματα εντατικών μεγεθών από περιβάλλουσα για τις δοκούς.
Z
Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.
Z
Ειδικά για τα αποτελέσματα των ελέγχων για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία, παράγονται ευανάγνωστα, πινακοποιημένα αποτελέσματα με αντίστοιχα εποπτικά σκαριφήματα.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox