Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων Απο Οπλισμενο Σκυροδεμα

Concrete Design

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον ΕΚΩΣ, τον EC2 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – ΕΚΩΣ, EC2

L
Αυτόματη διαστασιολόγηση του φορέα
N
Αυτόματη διαστασιολόγηση του φορέα με βάση τον EC2 ή τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς (ΕΚΩΣ), με μία εντολή.
N
Όλοι οι παράμετροι για την επιλογή των ελέγχων και των προτιμήσεων όπλισης των δομικών στοιχείων
N
Δυνατότητα πολλαπλών δοκιμαστικών διαστασιολογήσεων με βάση διαφορετικές παραμέτρους και κανονισμούς και με εντατικά μεγέθη από διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης για άμεση σύγκριση αποτελεσμάτων.
N
Υπολογισμός ροπών αντοχής με βάση τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν. Τρισδιάστατη, έγχρωμη απεικόνιση των διαγραμμάτων. Τιμές αντοχών για οποιαδήποτε τιμή της αξονικής δύναμης Ν.
N
Νέοι πανίσχυροι editors υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και πεδίλων για τροποποίηση και επεξεργασία των οπλισμών. Τρισδιάστατη απεικόνιση της διάταξης του οπλισμού. Αυτόματος επανέλεγχος σε κάμψη – διάτμηση και επανυπολογισμό των ροπών αντοχής από τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

L
Αυτόματη δημιουργία ξυλοτύπων
I
Αυτόματη δημιουργία ξυλοτύπων με δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας σε αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον.
I
Πανίσχυρα εργαλεία και εντολές ειδικά για στατική σχεδίαση.
I
Βιβλιοθήκες με έτοιμα σύμβολα, υπομνήματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
I
Αυτόματη σχεδίαση αναπτυγμάτων δοκών και υποστυλωμάτων καθύψος.
I
Δυνατότητα επεξεργασίας των οπλισμών των στύλων και επανελέγχου της διατομής με αυτόματη ενημέρωση του οπλισμού μέσα στο σχεδιαστικό περιβάλλον.
I
Εξαγωγή σε αρχεία μορφής dwg, dxf.

Προμέτρηση Υλικών

L
Αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας
N
Αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας προμέτρησης υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και οπλισμών ανά δομικό στοιχείο, ανά στάθμη και συνολικά για όλο το κτίριο
N
Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox