Επιλογή Σελίδας
ΣΤΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προϊόντα

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

SCADA Pro Analysis

N

Αποτελεί τη βασική σουίτα εισαγωγής και ανάλυσης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

L

σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

SCADA Pro – Βασικά Modules

SCADA Pro Concrete

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς, τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

SCADA Pro Steel

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

SCADA Pro Masonry

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης, σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

SCADA Pro Timber

Αποτελεί μία ενιαία εφαρμογή στατικής και δυναμικής ανάλυσης και σχεδιασμού ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.

ACEOCP για SCADA Pro

Module του SCADA Pro, αποτελεί υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών ρεαλιστικής κλίμακας και υλοποιείται μέσα σε ένα καινοτόμο υπολογιστικό πλαίσιο.

ACE-Hellas Integrated Solutions – SCADA Pro

Retaining Wall Pro

Πρόγραμμα υπολογισμού τοίχων-προβόλων (ακλόνητων ή με δυνατότητα μετακίνησης) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Retaining Wall Pro
N

Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών εδαφικών στρώσεων καθώς και πολλαπλών επιλογών διαμόρφωσης της επιφάνειας του εδάφους.

N

Παρέχεται η ευχέρεια τοποθέτησης φορτίων απείρου μήκους, τμηματικών και συγκεντρωμένων επί του εδάφους (είτε ενεργητικών είτε παθητικών ωθήσεων) και φορτίων στη στέψη και τον κορμό του τοίχου.

N

Επίσης δίνεται η δυνατότητα τοποθέτησης αγκυρίων.

N

Υπολογίζονται επιπλέον η πρόσθετη πίεση λόγω της ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η υδροδυναμική μεταβολή της πίεσης για πολύ διαπερατά εδάφη.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox