Επιλογή Σελίδας
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Downloads · Media

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

SCADA Pro Free Version

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

Παρέχεται η πλήρης έκδοση του πανίσχυρου προγράμματος, μαζί με τα εγχειρίδια χρήσης και τα εγχειρίδια παραδειγμάτων.

Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης.

Αμέσως θα ξεκινήσει η εκτέλεση ενός αυτόματου οδηγού ο οποίος θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του προγράμματος.

Ορθή χρήση της εφαρμογής.

Τα εγχειρίδια, όπως και όλο το εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής SCADA Pro,
αποτελούν οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής.

Τα παραδείγματα αυτά δημιουργήθηκαν

για να καθοδηγήσουν τον μελετητή στα πρώτα του βήματα μέσα στο νέο περιβάλλον του SCADA Pro.

Verification – FAQs – Modules

Ανάλυση & Σχεδιασμός

Verification Manual

Το εγχειρίδιο περιέχει μια σειρά παραδειγμάτων τα οποία έχουν επιλυθεί με το SCADA Pro, και με άλλες δύο άλλες στατικές εφαρμογές και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η εργασία έγινε από το εργαστήριο Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών του ΕΜΠ

Συχνές Ερωτήσεις

FAQs

Ο οδηγός περιέχει αναφορές και διευκρινίσεις που αφορούν τόσο την καλή λειτουργία του προγράμματος, όσο την εφαρμογή των κανονισμών και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέσω του SCADA Pro.

Επικοινωνία με προγράμματα

Νέα Modules

2-way communication between SCADA Pro® & SAP2000 & ΕTABS, SCADA Pro® Flat Slab, ACEOCP, SBC in SCADA Pro® and much more.

Φυλλάδιο – Videos – Παρουσίαση

Brochure

Φυλλάδιο

Νέα γεννήτρια 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων στο χώρο, δυνατότητα προσομοίωσης επιφανειών οποιασδήποτε γεωμετρίας…

Τρόπος Λειτουργίας

Videos

Το νέο αναβαθμισμένο SCADA Pro
Βασικές εφαρμογές για μεταλλικές κατασκευές
Παραδείγματα

Ανάλυση & Σχεδιασμός

Παρουσίαση

Aνάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

What’s New
SCADA Pro 23

What’s New
SCADA SE 23

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox