Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro Free Version

Κατεβάστε τη δωρεάν έκδοση - Εγχειρίδια - Παραδείγματα - Οδηγίες Εγκατάστασης

Free Version

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

Παρέχεται η πλήρης έκδοση του πανίσχυρου προγράμματος, μαζί με τα εγχειρίδια χρήσης και τα εγχειρίδια παραδειγμάτων.

Οδηγίες Εγκατάστασης

Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης.

Αμέσως θα ξεκινήσει η εκτέλεση ενός αυτόματου οδηγού ο οποίος θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του προγράμματος. 

Εγχειρίδια Χρήσης

Τα εγχειρίδια, όπως και όλο το εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής SCADA Pro,

αποτελούν οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής.

Παραδείγματα Εφαρμογής

Τα παραδείγματα αυτά δημιουργήθηκαν

για να καθοδηγήσουν τον μελετητή στα πρώτα του βήματα μέσα στο νέο περιβάλλον του SCADA Pro.

Verification - FAQs - Modules

Verification Manuals - FAQS - New Modules SCADA Pro 17

Verification Manuals I

A series of structures that have been analysed, using the SCADA Pro program. The purpose of these analyses is to demonstrate its adequacy and accuracy in all studied cases.

Verification Manuals II

These two publications – manuals, present a series of structures that have been analysed, using the SCADA Pro program.

FAQs

Σωστή λειτουργία του προγράμματος, την εφαρμογή των κανονισμών, την εμφάνιση των αποτελεσμάτων μέσω του SCADA Pro.

Νέα Modules 17

2-way communication between SCADA Pro® & SAP2000 & ΕTABS, SCADA Pro® Flat Slab, ACEOCP, SBC in SCADA Pro®  and much more.

Φυλλάδιο - Videos - Παρουσίαση

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Video Lounge - Παρουσίαση Λειτουργιών

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Νέα γεννήτρια 3d πεπερασμένων επιφανειακών στοιχείων στο χώρο, δυνατότητα προσομοίωσης επιφανειών οποιασδήποτε γεωμετρίας…

Videos

  • Το νέο αναβαθμισμένο SCADA Pro
  • Βασικές εφαρμογές για μεταλλικές κατασκευές
  • Παραδείγματα

Παρουσίαση

Aνάλυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, ξύλινων και κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία. Iσχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί….

What's New

What's New 18 - What's New 17 - What's New 16 - What's New 15