Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Ξυλινων Κατασκευων & Ελεγχος των Συνδεσεων

Timber Design +

Το πρόσθετο (add-on) Timber Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5

Αναλυτική Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Timber Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Σχεδιασμός – EC5

L
Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5
N
Εισαγωγή, ανάλυση και σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών με βάση τον EC5. Προσομοίωση κατασκευών από ξύλο, μέσα από πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών διατομών.
N
Ελαστική ανάλυση (γραμμική προσομοίωση του υλικού), γραμμική ελαστική ανάλυση με περιορισμένη ανακατανομή, επιρροή της παραμόρφωσης των συνδέσεων.
N
Σχεδιασμός διατομής στην οριακή κατάσταση αστοχίας.
$
Έλεγχος διατομής υπό εφελκυσμό/θλίψη παράλληλα/κάθετα προς τις ίνες.
$
Έλεγχος διατομής υπό κάμψη/διάτμηση/στρέψη.
$
Έλεγχος διατομής υπό συνδυασμό τάσεων (θλιπτικές τάσεις υπό γωνία προς τις ίνες, συνδυασμός κάμψης και αξονικού εφελκυσμού/θλίψης).
L
Σχεδιασμός μέλους στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ευστάθεια μέλους).
I
Έλεγχος υποστυλώματος σε θλίψη ή συνδυασμό θλίψης και κάμψης (τοπικός λυγισμός).
I
Έλεγχος δοκού σε κάμψη ή συνδυασμό κάμψης και θλίψης (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός).
L
Σχεδιασμός στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
I
Οριακές τιμές βέλους δοκών, έλεγχος έναντι ταλαντώσεων.
L
Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς.

Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών

L
Σχεδιασμός συνδέσεων ξύλινων μελών
I
Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα).
I
Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα).
I
Στις συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους μπορούν να μελετηθούν τόσο μονότμητες όσο και πολύτμητες συνδέσεις, όπου τα μέλη που ενώνονται μπορεί να είναι:
9
Συνδέσεις με μεταλλικούς συνδέσμους τύπου βλήτρου (ήλοι, κοχλίες, βίδες, βλήτρα, δίκαρφα)
9
Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες,
9
Συνδέσεις με διατμητικά ενθέματα.
I
Οι τύποι φόρτισης που μπορούν να προσομοιωθούν και καλείται η σύνδεση να αντέξει είναι:
9
φόρτιση εγκάρσια στον κορμό του συνδέσμου,
9
φόρτιση αξονικά στον κορμό του συνδέσμου,
9
συνδυασμός εγκάρσια και αξονικής φόρτισης.
I
Επίσης έχει υλοποιηθεί η προσομοίωση έκκεντρης εγκάρσιας φόρτισης της σύνδεσης (σύνδεση ροπής).
I
Όλες οι διατάξεις του EC5 σχετικά με τις κρίσιμες αποστάσεις των συνδέσμων μεταξύ τους αλλά και μεταξύ αυτών και των πλευρών του ξύλινου μέλους λαμβάνονται υπόψη στο Scada Pro.
9
Συνδέσεις με ηλοφόρες πλάκες
9
Συνδέσεις με διατμητικά ενθέματα

Τεύχος Μελέτης

L
Σύγχρονο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης
Z
Στο SCADA Pro εσείς απλά επιλέγετε τις ενότητες που θα περιληφθούν στο τεύχος σας.
Z
Μέσα από ευέλικτα εργαλεία διαμορφώνετε την επικεφαλίδα και το υποσέλιδο που πιθανόν να θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέγετε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου κανονισμού.
Z
Έχετε ακόμα τη δυνατότητα προεπισκόπησης του πλήρους τεύχους και δυνατότητα εξαγωγής για περαιτέρω επεξεργασία σε όλες τις διαδεδομένες μορφές αρχείων κειμένων rtf, pdf, html καθώς και σε μορφή PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox