Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Κατασκευων Απο Οπλισμενο Σκυροδεμα.

Concrete Design +

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Concrete Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τον ΕΚΩΣ, τον EC2 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας και των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης.

Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων, Ξυλοτύπων και αναπτυγμάτων οπλισμών, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – ΕΚΩΣ, EC2

L
Αυτόματη διαστασιολόγηση της μελέτης με μία εντολή. Εσείς απλά επιλέξτε τον κανονισμό.
N

Η διαστασιολόγηση των διατομών οπλισμένου σκυροδέματος γίνεται μέσα από μία τυποποιημένη διαδικασία βήμα προς βήμα. Αρχικά γίνεται η επιλογή του κανονισμού καθώς και των συνδυασμών.

N

Στη συνέχεια καθορίζονται οι παράμετροι των ελέγχων και οι προτιμήσεις όπλισης ανά δομικό στοιχείο και διαστασιολογούνται διαδοχικά ανά κατηγορία τα δομικά στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα, στοιχεία θεμελίωσης, πλάκες).

N

Εμφάνιση στο δεξιό μέρος της οθόνης των ιδιοτήτων του στοιχείου για άμεση αναφορά και τροποποίησή τους.

N

Δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και των ιδιοτήτων εμφάνισης των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

L
Πανίσχυροι editors για να διαμορφώσετε τους οπλισμούς όπως επιθυμείτε
I
To SCADA Pro διαθέτει καινοτόμους editors όπου απεικονίζονται γραφικά, σε δύο αλλά και σε τρεις διαστάσεις η γεωμετρία της διατομής αλλά και η διάταξη των οπλισμών.
I
Παράλληλα γίνεται υπολογισμός των ροπών αντοχής με βάση τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν.
I
Τα διαγράμματα εμφανίζονται σε τρισδιάστατη, έγχρωμη απεικόνιση.
I
Μπορείτε να πάρετε τιμές αντοχών για οποιαδήποτε τιμή της αξονικής δύναμης Ν.
I
Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τους οπλισμούς με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε και σε πραγματικό χρόνο να βλέπετε τις αλλαγές γραφικά.
I
Φυσικά μετά από κάθε αλλαγή του οπλισμού γίνεται επανέλεγχος της αντοχής της διατομής και επαναϋπολογίζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης Μ-Ν.

Κατασκευαστικά σχέδια – Ξυλότυποι – Αναπτύγματα Οπλισμών

L
Σχεδιαστικό περιβάλλον με άπειρες δυνατότητες και εργαλεία για στατική σχεδίαση
N
Στο SCADA Pro η δημιουργία των ξυλοτύπων και η περαιτέρω επεξεργασία τους γίνεται μέσα σε ένα σύγχρονο αυτόνομο σχεδιαστικό περιβάλλον με πολλά εργαλεία, έτοιμα σύμβολα, και ειδικές εντολές για στατική σχεδίαση.
N
Έχετε, μεταξύ των άλλων, τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες των υποστυλωμάτων μέσα στο ίδιο παράθυρο του editor!
N
Με αυτό τον τρόπο η λεπτομέρειά του ενημερώνεται αυτόματα με τις όποιες αλλαγές κάνετε στον οπλισμό του.
N
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπών αντοχής καθώς και τα αναπτύγματα των στύλων καθύψος, είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το ύψος του υποστυλώματος.
N
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα τα αναπτύγματα των δοκών με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροπών αντοχής καθώς και τα αναπτύγματα των στύλων καθύψος, είτε ανά στάθμη, είτε για όλο το ύψος του υποστυλώματος.

Προμέτρηση Υλικών

L
Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των υλικών
Z
Η παρουσίαση γίνεται ανά στάθμη αλλά και συνολικά για όλο το κτίριο.
Z
Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.
Z
Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.
Z
Για το σκυρόδεμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου (Δοκοί, υποστυλώματα κλπ) και ανά στάθμη καθώς και το σύνολο για όλο το κτίριο.
Z
Για τον χάλυβα οπλισμού των διατομών παρουσιάζονται οι ποσότητες ανά είδος δομικού στοιχείου, ανά μέλος αλλά και ανά διάμετρο των ράβδων.

Τεύχος Μελέτης

Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox