Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro 16

Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα έκδοση SCADA Pro 20016 με νέες αναβαθμισμένες δυνατότητες.

Επιλογή παραμέτρων μελέτης

Σε κάθε Νέο αρχείο που δημιουργείτε, στο περιβάλλον εργασίας εμφανίζεται το παράθυρο των Γενικών Παραμέτρων όπου μπορείτε να δηλώσετε εξαρχής τα Υλικά και τον Κανονισμό που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς και Γενικά Στοιχεία του Έργου και λοιπές παραμέτρους, όπως ο χρόνος της αυτόματης αποθήκευσης (Autosave)

που αναλύονται στο  κεφάλαιο 11. “Πρόσθετα” του εγχειριδίου χρήσης.

1

Αυτόματη Προσομοίωση τυπικού μεταλλικού πλαισίου

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προστέθηκε Αυτόματη Προσομοίωση τυπικού μεταλλικού πλαισίου μεταβλητής διατομής με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία)[/infobox]2_1

2_2

Φορτίο θερμοκρασιακής μεταβολής

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προστέθηκε φορτίο θερμοκρασιακής μεταβολής για τα πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.[/infobox]

Πιο συγκεκριμένα, για τα Plate (shell) elements προστέθηκε το φορτίο της ομοιόμορφης θερμοκρασιακής μεταβολής και το φορτίο της γραμμικής θερμοκρασιακής μεταβολής.

 • Το πρώτο (ομοιόμορφη θερμοκρασιακή μεταβολή) προκαλεί μεμβρανική παραμόρφωση εντός του επιπέδου του στοιχείου, ενώ
 • το δεύτερο (γραμμική θερμοκρασιακή μεταβολή) προκαλεί καμπτική παραμόρφωση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο πρώτα φορτία για το plate στοιχείο μπορούν να ενταχθούν είτε στην ίδια φόρτιση, είτε σε δύο διαφορετικές φορτίσεις. Αν ενταχθούν σε δύο διαφορετικές φορτίσεις για να ληφθούν ξεχωριστά αποτελέσματα ΠΡΕΠΕΙ να πάει η κάθε φόρτιση σε διαφορετικό σενάριο ανάλυσης.

3_1

3_2

3_3

Αν βάλετε και τις δύο φορτίσεις στο ίδιο σενάριο ανάλυσης θα πάρετε αθροιστικά αποτελέσματα αλλά σε μία φόρτιση (την πρώτη).

Για τα στοιχεία Plane (Stress, Strain, Axisymmetric) υπάρχει η δυνατότητα επιβολής μόνο του πρώτου φορτίου.

Tιμες του επιλεγμένου μεγέθους μέσα στην επιφάνεια του επιφανειακού στοιχείου

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των τιμών του επιλεγμένου μεγέθους μέσα στην επιφάνεια του επιφανειακού στοιχείου[/infobox]

Ενεργοποιώντας το Τιμές στην κάτω οριζόντια μπάρα, μπορείτε να δείτε τις τιμές του επιλεγμένου μεγέθους μέσα στην επιφάνεια του επιφανειακού στοιχείου.

4_1

Καθώς και την τιμή των ισοτασικών πάνω σε αυτές

4_2

Report για τον οπλισμό των επιφανειακών στοιχείων

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προστέθηκε η εντολή Report για τον οπλισμό των επιφανειακών στοιχείων[/infobox]5_1

5_2

Αφορά το οπλισμό των επιφανειακών στοιχείων

5_3

και επιλέγοντάς το,
εμφανίζει για κάθε επιφανειακό στοιχείο:
– το δυσμενέστερο As,
– τον συνδυασμό από τον οποίο προκύπτει και
– τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη.

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων είτε συνολικά για όλα τα στοιχεία, είτε για τα στοιχεία της υποομάδας ή των υποομάδων που έχουν επιλεγεί.

5_4

Μοντελοποίηση και διαστασιολόγηση Επίπεδων Πλακών

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προστέθηκε η δυνατότητα μοντελοποίησης και διαστασιολόγησης Επίπεδων Πλακών[/infobox]6_1 6_2 6_3

Η νέα έκδοση του Scada Pro προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας Επίπεδων Πλακών (Πλάκες χωρίς την παρουσία δοκών, σημειακά στηριζόμενες) με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Η διαδικασία για τη Μοντελοποίηση των Επίπεδων Πλακών προϋποθέτει:

 • τη δημιουργία Πλέγματος 3D πεπερασμένων στοιχείων,
 • τον καθορισμό του Εξωτερικού Ορίου,
 • την Αυτόματη Δημιουργία Οπών στη θέση των Στύλων,
 • τον υπολογισμό του πλέγματος και του μαθηματικού μοντέλου.

6_4

Στο πεδίο της Διαστασιολόγησης, η εντολή “Επίπεδες Πλάκες” περιλαμβάνει τις εντολές:

 • Παράμετροι

6_5 6_6

Στο παράθυρο διαλόγου ορίζετε την αντιστοιχία των Layers.

6_7

Η προκαθορισμένη λίστα των Στρώσεων του Scada Pro περιλαμβάνει και τις στρώσεις που αφορούν τις Επίπεδες Πλάκες.

 • Στη Στρώση “Flat Slab” μεταφέρετε το Περίγραμμα της πλάκας και αντιστοιχείτε στο Layer “Flat Slab”
 • Στη Στρώση “Drop Panel” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν την περιοχή γύρω από τους στύλους, όπου θα αυξήσετε το πάχος της πλάκας τοπικά. Τα “Drop Panels” εισάγονται προαιρετικά γύρω από τους στύλους της πλάκας ενισχύοντας την στην καταπόνηση από διάτρηση.
 • Στις Στρώσεις “Support Lines xx” και “Support Lines zz” μεταφέρετε τις Γραμμές που καθορίζουν τις Support Lines. Πρόκειται για γραμμές που εισάγετε στις δύο κατευθύνσεις X και Z μεταξύ διαδοχικών σημείων της πλάκας. Συνήθως συνδέουν κόμβους στύλων και καταλήγουν στο περίγραμμα της πλάκας.

Drop Panels και Γραμμές Υποστήριξης 6_8

• Με Βάση τα Support Lines που ορίζετε θα δημιουργηθούν οι αντίστοιχες Λωρίδες Φόρτισης (Design Strips).

• Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων

6_9

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΕC2 η επίπεδη πλάκα χωρίζεται σε Λωρίδες Φόρτισης. Πρόκειται για τις περιοχές που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα εκατέρωθεν των Γραμμών Υποστήριξης , σύμφωνα με την εικόνα Ι.1 του EC2.

Επιλέγετε την εντολή Υπολογισμός Λωρίδων Φορτίσεων και το πρόγραμμα αυτόματα τις δημιουργεί.

Κάθε Λωρίδα Φόρτισης χωρίζεται σε τομές κατά το μήκος της κάθετα στη Γραμμή Υποστήριξης. Σε κάθε μία τομή γίνεται ολοκλήρωση των εσωτερικών δυνάμεων των πεπερασμένων επιφανειακών στοιχεία του τέμνονται. Από την ολοκλήρωση αυτή προκύπτει η καμπτική ροπή γύρω από τον άξονα της τομής. Αυτό το εντατικό μέγεθος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του οπλισμού σε κάθε μία τομή.

•   Εμφάνιση Χ, Ζ  

Επιλέγετε την εμφάνιση και την απόκρυψη των Λωρίδων Φόρτισης για κάθε μία κατεύθυνση.

6_10

6_12 6_11

Λωρίδες Φορτίσεων κατά μήκος του άξονα Χ και Ζ

 • Διαγράμματα Χ, Ζ

6_10

Επιλέγετε την εμφάνιση και την απόκρυψη των Διαγραμμάτων για κάθε μία από τις δύο κατευθύνσεις.

6_14


6_15

• Αποτελέσματα
6_16

Με την εντολή Αποτελέσματα εμφανίζεται το αρχείο των αποτελεσμάτων. Η κάθε σελίδα αφορά μία Λωρίδα Φόρτισης. Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της Λωρίδας.

6_17

Κατόπιν εμφανίζονται τα αποτελέσματα της όπλισης άνω και κάτω αναλυτικά για κάθε ζώνη, και για τις αντίστοιχες υπο-ζώνες.

 • Left-Right -> κόκκινη ζώνη
 • L-C R-C-> μπλε ζώνη
 • Center-> γαλάζια ζώνη

6_18 6_19

6_20

Βιβλιοθήκη σιδηρών διατομών σύμφωνα με το AISC

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Προσθήκη βιβλιοθήκης σιδηρών διατομών σύμφωνα με το AISC (Shapes Database) [/infobox]

 • Υλικά – Κανονισμός

6_21

Μπορείτε να δηλώσετε εξαρχής τα Υλικά και τον Κανονισμό που θα χρησιμοποιήσετε στη μελέτη σας καθώς και τη Βιβλιοθήκη των Σιδηρών Διατομών που επιθυμείτε.

Έχει προστεθεί βιβλιοθήκη σιδηρών διατομών σύμφωνα με το AISC (Shapes Database)

Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ορίσετε και τους επιθυμητούς Συντελεστές ασφάλειας γc, γs, γΜi με  i=0-7

Αυτόματη αποθήκευση project

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης project με χρόνο που ρυθμίζεται από το χρήστη (Autosave)[/infobox]

 • Άλλες Παράμετροι

6_22

Ενεργοποιώντας την Αυτόματη Αποθήκευση δίνεται η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης της μελέτης με χρόνο που ρυθμίζεται από το χρήστη (Autosave)

Αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων στην εύρεση κλειστών περιγραμμάτων για τον ορισμό των επιφανειακών.[/infobox]

Το πρόγραμμα παρέχει αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων στην εύρεση κλειστών περιγραμμάτων για τον ορισμό των επιφανειακών και εμφανίζει με κόκκινο Χ τα σημεία όπου το επιλεγμένο περίγραμμα δεν κλείνει.

6_23

Δυνατότητα επιλογής τρόπου σύνδεσης των στύλων με επιφανειακά πλακών

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Δυνατότητα επιλογής τρόπου σύνδεσης των στύλων με επιφανειακά πλακών (ανωδομής, κοιτόστρωσης)[/infobox]

Το SCADA Pro επιτρέπει τη συνεργασία γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων στο ίδιο περιβάλλον εργασίας. Προστέθηκαν στη νέα έκδοση νέες μέθοδοι σύνδεσης των γραμμικών στοιχείων με τα επιφανειακά.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου υπάρχει η επιλογή του Τρόπου Σύνδεσης των Κόμβων των Στύλων με το Πλέγμα των Επιφανειακών, για την επιλεγμένη στάθμη, επιλέγοντας έναν από τους τρείς τρόπους, συνδέοντας τους κόμβους είτε με απλή εξάρτηση, είτε με σύνδεση μέσω δεσμικών ράβδων

6_24

Στην πρώτη περίπτωση της εξάρτησης οι μετακινήσεις και οι περιστροφές του κόμβου του στύλου είναι ίδιες με τον πλησιέστερο κόμβο του επιφανειακού.

6_25

Στην δεύτερη περίπτωση, ό κόμβος του στύλου συνδέεται με 4 ράβδους μεγάλης ακαμψίας με τους κόμβους των επιφανειακών που βρίσκονται στις κορυφές του.

6_26

Η τρίτη περίπτωση είναι ίδια με τη δεύτερη με την προσθήκη δεσμικών ράβδων και περιμετρικά του υποστυλώματος

6_27

Στην τέταρτη περίπτωση ο κόμβος του υποστυλώματος συνδέεται με δεσμικές ράβδους με τους κόμβους του επιφανειακού που ανήκει.

6_28

Επιλέξτε τη στάθμη, τον τρόπο σύνδεσης και πιέστε ενημέρωση.

6_29

Επιλέξτε από τη λίστα το επίπεδο XZ και με τα βέλη ανεβοκατεβείτε στους ορόφους

Διαχωρισμός των εντολών extend και trim

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]11. Διαχωρισμός των εντολών extend και trim για πιο εύκολη χρήση τους.[/infobox]Επέκταση-Κόψιμο : Εντολές για να επεκτείνετε ή να κόψετε ένα αντικείμενο μέχρι ένα όριο που θα ορίσετε.

Δυνατότητα επιλογής του τρόπου επαλληλίας ιδιομορφών

Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα επιλογής του τρόπου επαλληλίας ιδιομορφικών αποκρίσεων είτε σύμφωνα με τον κανόνα της Πλήρους Τετραγωνικής Επαλληλίας CQC και CQC(10%) (3.6 ΕΑΚ), είτε με τον κανόνα της Απλής Τετραγωνικής Επαλληλίας SRSS.

6_30

Αμφίδρομη επικοινωνία με τα προγράμματα SAP2000 και Εtabs 2015

Η νέα δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας του SAP2000 και του ETABS 2015 με το SCADA Pro, επιτρέπει την εξαγωγή και την εισαγωγή οποιουδήποτε φορέα στο SCADA Pro για τη διαστασιολόγηση φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικών, και φορέων από φέρουσα τοιχοποιία και ξύλινων με βάση τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες και τα Ελληνικά Εθνικά προσαρτήματα.

Στην περίπτωση εισαγωγής στο Scada Pro φορέα από το SAP2000 και το ETABS 2015 πραγματοποιούνται αυτόματα όλοι οι έλεγχοι επιτελεστικότητας  βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ για έλεγχο της στατικής επάρκειας μιας υφιστάμενης κατασκευής.

Επιτυγχάνεται η διαστασιολόγηση των ενισχύσεων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με μανδύες Ο/Σ, υλικά ΙΟΠ (υφάσματα, λάμες).

Πραγματοποιούνται οι έλεγχοι επιτελεστικότητας βάσει EC8-3 για κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία και διαστασιολόγηση των ενισχύσεων . Υποστηρίζονται μανδύες Gunite από Ο/Σ και πλέγματα ινών ανόργανης μήτρας ΙΑΜ (TRM).

Επιτρέπεται η εξαγωγή αναλυτικού τεύχους μελέτης στα Ελληνικά.

6_31

6_32

Επικοινωνία Scada - Archline

Το SCADA Pro συνδυάζει τους προηγμένους αλγορίθμους του με τις πανίσχυρες δυνατότητες ενός σπουδαίου προγράμματος για την αρχιτεκτονική σχεδίαση και το φωτορεαλισμό, το ARCHline.XP.

Το ARCHline.XP βασίζεται στην τεχνολογία BIM, που βοήθα τον μηχανικό να απεικονίσει, να αξιολογήσει και να κοινοποιήσει τη μελέτη του πιο αποτελεσματικά. Όλα τα δομικά στοιχεία αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία τους και τη φυσική τους δομή.

Τα xml αρχεία που εξάγει το ARCHline.XP παρέχουν ακριβή δεδομένα που επιτρέπουν την  αυτόματη αναγνώριση όλων των δομικών στοιχείων από το Scada Pro: στύλοι, δοκοί, στοιχεία θεμελίωσης και φορτία.

6_31

6_32

Νέα εντολή ενοποίησης δοκών

Στη νέα έκδοση του προγράμματος προστέθηκε η εντολή της ενοποίησης των δοκών. Μπορείτε πλέον να διαστασιολογήσετε μία δοκό σαν ενιαία όσον αφορά τον οπλισμό της ανεξάρτητα αν έχει σπάσει σε επιμέρους τμήματα είτε γιατί υπάρχουν έμμεσες στηρίξεις, είτε γιατί έχουν κατατμηθεί λόγω της σύνδεσής τους με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.

6_33 6_34

Έλεγχος Διάτρησης

Στη νέα έκδοση προστέθηκε και ο έλεγχος της διάτρησης σύμφωνα με τον EC2. Ο έλεγχος αποτελεί μέρος της διαδικασίας ελέγχου και σχεδιασμού των επίπεδων πλακών όπου εκτελείται αυτόματα, αλλά μπορεί να εκτελεστεί και σαν αυτόνομος έλεγχος σε οποιοδήποτε στύλο. Τα δεδομένα μπορούν να οριστούν αυτόματα ή ακόμα και να εισαχθούν από τον μελετητή.

6_35

Παράγεται πλήρες τεύχος αποτελεσμάτων με λεπτομερειακό σχέδιο διάταξης του οπλισμού (ακτινωτής ή σταυροειδούς) , όπου αυτός απαιτείται. Η λεπτομέρεια εξάγεται και στον ξυλότυπο.

6_36

Επιπλέον δυνατότητες – προσθήκες – βελτιώσεις

 • Νέοι βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι ανάλυσης με δυνατότητα χρήσης πόρων και της κάρτας γραφικών με αποτέλεσμα την πιο γρήγορη εκτέλεσή τους (Parallel Processing)
 • Αναγνώριση πρόσθετων διατομών στο dwg (Διατομή Π με απόληξη κλπ)
 • Δυνατότητα εισαγωγής στύλου και δοκού σαν φυσική διατομή στο τρισδιάστατο
 • Ενσωμάτωση των πολωνικών με προσαρμογή όλων των αντίστοιχων παραμέτρων
 • Εμφάνιση μήκους μέλους στις ιδιότητες
 • Μηνύματα ολοκλήρωσης διαδικασίας στη δημιουργία του μοντέλου
 • Εύρεση περιγράμματος 3d επιφανειακού και οπών δείχνοντας την πρώτη γραμμή με προϋπόθεση να μην υπάρχουν διακλαδώσεις
 • Τα layer του αρχείου dwg που εισάγεται στο Scada Pro κατατάσσονται πλέον αλφαβητικά
 • Ακόμα δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή σταθμών με το ίδιο υψόμετρο και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διπλού στύλου στο ίδιο σημείο.
 • Οι τοπικοί άξονες της διατομής εμφανίζονται πλέον και στον editor των υποστυλωμάτων

WordPress Lightbox