Επιλογή Σελίδας

Αναλυση & Σχεδιασμος Μεταλλικων Κατασκευων & Ελεγχος των Συνδεσεων

Steel Design

Το πρόσθετο (add-on) Steel Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Steel Design περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα, καθώς και τον έλεγχο των συνδέσεων.
Περιλαμβάνει ακόμα, την παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών των συνδέσεων, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο:

SCADA Pro Analysis

Σχεδιασμός – EC3 μέρος 1

L
Αυτόματη διαστασιολόγηση οποιασδήποτε μεταλλικής ή/και μικτής κατασκευής
N
Αυτόματη διαστασιολόγηση οποιασδήποτε μεταλλικής ή/και μικτής κατασκευής, όπως βιομηχανικά κτίρια, πολυώροφα μεταλλικά, δικτυώματα και στέγαστρα, σύμφωνα με τον ΕC3.
N
Κατάταξη της διατομής σύμφωνα με τον EC3 και έλεγχος αντοχής των διατομών σε όλους τους τύπους των εντάσεων (εφελκυσμός, θλίψη, κάμψη, διάτμηση, στρέψη, κάμψη και διάτμηση, κάμψη και αξονική δύναμη, κάμψη και διάτμηση και αξονική δύναμη).
N
Έλεγχος του κατασκευαστικού μέλους σε καμπτικό, πλευρικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό.
N
Όλοι οι έλεγχοι για την οριακή κατάσταση αστοχίας και λειτουργικότητας.
N
Συνοπτική και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
N
Θεμελιώσεις με πέδιλα, συνδετήριες δοκούς και πεδιλοδοκούς με αυτόματη διαστασιολόγησή τους και έλεγχο της έδρασης των μεταλλικών στοιχείων.

Συνδέσεις – EC3 μέρος 8

L
Βιβλιοθήκη μεταλλικών συνδέσεων
I
Βιβλιοθήκη μεταλλικών συνδέσεων. Περιλαμβάνονται περισσότερα από 130 είδη συνδέσεων που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει ο EC3 μέρος 8. Ενδεικτικά αναφέρονται:
9
Σύνδεση δοκού στύλου στον ισχυρό ή στον ασθενή άξονα με μετωπική πλάκα ή μεταλλικά ελάσματα, κοχλιωτή ή συγκολλητή.
9
Αποκατάσταση συνέχειας δοκού
9
Συνδέσεις κοιλοδοκών σε όλες τις μορφές
9
Συνδέσεις γωνιακών σε όλες τις μορφές
9
Εισαγωγή ενισχύσεων στο πέλμα ή στον κορμό των στοιχείων σύνδεσης
9
Σύνδεση δοκός επί δοκού
9
Σύνδεση μεταλλικού υποστυλώματος σε θεμέλιο
I
Δυνατότητα προσομοίωσης της μεταλλικής σύνδεσης με τρισδιάστατα πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία.
I
Έλεγχος συνδέσεων (όλοι οι τύποι) και τρισδιάστατη απεικόνιση των λεπτομερειών της σύνδεσης στην οθόνη υπό κλίμακα, καθώς και παραγωγή αρχείου dwg.

Κατασκευαστικά σχέδια – Λεπτομέρειες Συνδέσεων

L
Αυτόματη δημιουργία τρισδιάστατου σχεδιαστικού αρχείου
Z
Αυτόματη δημιουργία τρισδιάστατου σχεδιαστικού αρχείου της μεταλλικής κατασκευής σε μορφή αρχείου dwg.
Z
Πανίσχυρα εργαλεία και εντολές ειδικά για στατική σχεδίαση.
Z
Βιβλιοθήκες με έτοιμα σύμβολα, υπομνήματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες.
Z
Αυτόματη παραγωγή κάτοψης, όψης και τομής της λεπτομέρειας της μεταλλικής σύνδεσης.

Προμέτρηση Υλικών

L
Αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας
N
Αναλυτικός και συγκεντρωτικός πίνακας προμέτρησης υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και οπλισμών ανά δομικό στοιχείο, ανά στάθμη και συνολικά για όλο το κτίριο
N
Δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

Z
Εύχρηστο περιβάλλον δημιουργίας και διαμόρφωσης του τεύχους μελέτης με επιλογή από τον μελετητή των ενοτήτων που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.
Z
Έτοιμα κείμενα προδιαγραφών ανάλογα με τον κανονισμό για ενσωμάτωση στο τεύχος.
Z
Διαμόρφωση επικεφαλίδας και υποσέλιδου, κατάταξη ενοτήτων και αυτόματη δημιουργία πίνακα περιεχομένων.
Z
Εποπτική προεπισκόπηση σε αυτόνομο περιβάλλον και δυνατότητα εξαγωγής του τεύχους σε αρχείο μορφής rtf, pdf, html, pptx, PowerPoint και excel.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox