Επιλογή Σελίδας

Επαγγελματικά, Καινοτόμα, Αξιόπιστα Εργαλεία

22 λόγοι για να μας επιλέξετε

Τώρα το SCADA Pro με ΔΩΡΕΑΝ κωδικό ενεργοποίησης!

1. Γραµµικά, επιφανειακά και στερεά πεπερασµένα στοιχεία

Συνδυάζει γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα
στοιχεία στο ίδιο περιβάλλον με απεριόριστες
δυνατότητες προσομοίωσης ακόμα και των πιο
απαιτητικών και σύνθετων κατασκευών

2. Πισίνες

Οι νέες εκδόσεις του προγράμματος έχουν πάντα κάτι πραγματικά νέο! Έτσι, στη έκδοση SCADA Pro 22, έχει πλήρως ενσωματωθεί η εύκολη και γρήγορη δημιουργία πισίνας με την αυτόματη εφαρμογή των απαιτούμενων φορτίων της.

3. Βελτιστοποίηση των κατασκευών (ACE-OCP)

Περιλαμβάνει ένα νέο πανίσχυρο αλγόριθμο για την βελτιστοποίηση των κατασκευών (ACE-OCP), την επιλογή δηλαδή των βέλτιστων διατομών δομικού χάλυβα ή σκυροδέματος με απώτερο στόχο την μείωση του κατασκευαστικού κόστους και παράλληλα την εξασφάλιση της επάρκειας της κατασκευής και της ικανοποίησης όλων των ελέγχων ασφάλειας που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

4. Νέος ταχύτατος επιλύτης ACE Power Solver

Νέος ταχύτατος multithreaded solver (πολυνηματικός επιλύτης) ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως τους πολλαπλούς πυρήνες των επεξεργαστών τελευταίας
τεχνολογίας καθώς και όλο το μέγεθος της μνήμης RAM των 64bit συστημάτων. Ο επιλύτης αυτός σε συνδυασμό με τους πλέον σύγχρονους αλγορίθμους διαμόρφωσης μητρώων, επίλυσης συστημάτων εξισώσεων και αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων, ανήκει στις πλέον σύγχρονες μεθόδους υψηλής υπολογιστικής απόδοσης (High Performance Computing) οι οποίες εφαρμόζονται από τα πλέον αξιόπιστα λογισμικά σε όλο τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα επίλυσης φορέων πολύ μεγάλου μεγέθους.

5. Όλοι οι σύγχρονοι κανονισµοί

Ενσωματώνει όλους τους σύγχρονους κανονισμούς (Ευρωκώδικες, ΕΑΚ/ΕΚΩΣ, SBC)
και όλα τα είδη των αναλύσεων : Γραμμική στατική και δυναμική ανάλυση, Μη γραμμική στατική (Pushover), ανάλυση χρονοϊστορίας.

6. Αυτόματη παραγωγή του τρισδιάστατου στατικού μοντέλου

Η παραγωγή του τρισδιάστατου στατικού μοντέλου γίνεται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια μορφής dwg ή dxf. τελείως αυτόματα με ένα κλικ.

7. Πλήρως αυτοµατοποιηµένο, γραφικό περιβάλλον

Δουλεύετε σε ένα απλό, σύγχρονο (Ribbon technology), πλήρως αυτοματοποιημένο,
γραφικό περιβάλλον με ταχύτατη ρεαλιστική απεικόνιση του φορέα καθώς και των διάφορων μεγεθών της ανάλυσης, για άμεση εποπτεία και έλεγχο της κατασκευής σας.

8. Σύγχρονα εργαλεία

Το SCADA Pro σας παρέχει όλα τα σύγχρονα εργαλεία για την επίλυση νέων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, φέρουσα τοιχοποιία και μικτές κατασκευές.

9. Σπονδυλωτή δοµή

Ενιαία και αυτόνομη εφαρμογή που, με την σπονδυλωτή δομή της, σας επιτρέπει να προμηθεύεστε κάθε φορά μόνο τις επιμέρους εφαρμογές που χρειάζεστε.

10. Αποτιµήσεις και ενισχύσεις υπαρχόντων κτιρίων

Είναι το ιδανικό εργαλείο για αποτιμήσεις και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. αλλά και για φέρουσα τοιχοποιία κατά EC8-3 και ΚΑΔΕΤ.

11. Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία

Εισαγωγή, ανάλυση, αποτίμηση και ανασχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.
Προσομοίωση με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία (Μέθοδος Ισοδύναμου Πλαισίου), ή με επιφανειακά ή με στερεά πεπερασμένα στοιχεία.

12. Πλούσιες βιβλιοθήκες διατοµών

Περιλαμβάνει πλούσιες βιβλιοθήκες διατομών σκυροδέματος, μεταλλικών διατομών και τοίχων με δυνατότητα παραμετροποίησης και εισαγωγής νέων.

13. Έτοιµες βιβλιοθήκες υλικών ενίσχυσης

Θα βρείτε επίσης έτοιμες βιβλιοθήκες υλικών ενίσχυσης από τις πιο γνωστές εταιρείες του χώρου τόσο για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και από φέρουσα τοιχοποιία.

43 χρόνια συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης

Είναι προϊόν 43 χρόνων συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης με χιλιάδες εγκατεστημένες άδειες χρήσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό

15. Σκάλες και νέες δυνατότητες

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα αυτόματης προσομοίωσης σκαλών οποιασδήποτε σχήματος και μορφής με τα φορτία τους, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και σαν στοιχείο δυσκαμψίας μεταξύ των ορόφων, καθώς και πολλές άλλες νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, πολλές από τις οποίες προέρχονται και από παρατηρήσεις και υποδείξεις συναδέλφων μηχανικών.

16. Πολυγλωσσικό

Μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες, με ενσωματωμένα τα εθνικά προσαρτήματα των περισσοτέρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σαουδικής Αραβίας.

17. Πιστοποιημένη εφαρμογή

Πιστοποιημένη εφαρμογή από το ΕΜΠ και άλλους φορείς για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της

18. Είναι απλό στη χρήση και εύκολο στην εκµάθηση

Είναι απλό στη χρήση και εύκολο στην εκμάθηση. Με την αγορά του, παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση και πλήρης συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό της ACE-Hellas.

19. Συνεργάζεστε µε την πιο αξιόπιστη εταιρεία

Αγοράζετε από μία αξιόπιστη εταιρεία. Η ACE-Hellas είναι η πρώτη εταιρεία τεχνικού λογισμικού στην Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2015 με συνεχείς ελέγχους τήρησης των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού.

20. ∆ιαδεδοµένη στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Δημοφιλής και διαδεδομένη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, χρησιμοποιείται από πολλούς φοιτητές και σπουδαστές.

21. Εκτενής χρήση σε µεγάλα τεχνικά έργα

Μεγάλα τεχνικά έργα στην Ελλάδα (Αττικό Μετρό, Κτίριο Alpha, Holiday Inn κλπ) αλλά και στο εξωτερικό έχουν μελετηθεί με το SCADA Pro.

22. Ευέλικτοι τρόποι απόκτησης του προγράµµατος

Ευέλικτοι τρόποι απόκτησης και αποπληρωμής. Μπορείτε να αποκτήσετε είτε μόνιμη άδεια χρήσης, είτε να το ενοικιάσετε για όσο χρόνο επιθυμείτε.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox