Επιλογή Σελίδας

Σχεδιασμος Μεταλλικων Κατασκευων απο Λεπτοτοιχες Διατομες Ψυχρης Ελασης

Cold Formed Design

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα.

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόσθετο (add-on) Cold-Formed περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης με βάση τον EC3 και τα αντίστοιχα εθνικά προσαρτήματα. Ο σχεδιασμός αφορά σε όλα τα δομικά μέλη και όχι μόνο τεγίδες και μηκίδες βάσει της απλοποιητικής μεθόδου του κεφαλαίου 10.

Περιλαμβάνει ακόμα, μεγάλη βιβλιοθήκη διατομών και ποιοτήτων χάλυβα, την προμέτρηση των υλικών και την πλήρη παραγωγή του τεύχους μελέτης.

Προαπαιτούμενο: SCADA Pro Steel

Σχεδιασμός – EC3 μέρος 1-3

L
Αυτόματη διαστασιολόγηση της μελέτης με μία εντολή.
N

Περιλαμβάνονται όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται από τον EC3-1-3 για τον σχεδιασμό οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής από λεπτότοιχες διατομές ψυχρής έλασης όπως βιομηχανικά κτίρια, στέγαστρα κλπ.

N

Γίνεται υπολογισμός της Ιδεατής Διατομής με επιρροή των στρογγυλευμένων γωνιών καθώς και της Ενεργής Διατομής υπό Θλίψη και Κάμψη βάσει EN1993-1-3 & EN1993-1-5.

N

Εμφάνιση στο δεξιό μέρος της οθόνης των ιδιοτήτων του στοιχείου για άμεση αναφορά και τροποποίησή τους.

N

Δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας αλλά και των ιδιοτήτων εμφάνισης των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

L
Εκτελούνται έλεγχοι Αντοχής σε επίπεδο διατομής:
I
Εφελκυσμός
I
Θλίψη
I
Κάμψη
I
Διάτμηση
I
Στρέψη
I
Κάμψη και εφελκυσμός
I
Κάμψη και θλίψη
I
Τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) για αμφίδρομη επικοινωνία με Revit Structure και άλλες εφαρμογές, μέσω αρχείων ifc.
I
Κάμψη και διάτμηση και αξονική δύναμη
L
Εκτελούνται έλεγχοι Αντοχής σε επίπεδο μέλους:
I
Καμπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
I
Στρεπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
I
Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υπό αξονικό φορτίο
I
Στρεπτοκαμπτικός λυγισμός υπό κάμψη
I
Κάμψη και θλίψη
I
Κάμψη και εφελκυσμός
L
Εκτελούνται έλεγχοι Λειτουργικότητας:
I
Μετάθεση στύλων
I
Βέλος δοκών
L
Τα μήκη λυγισμού μπορούν να υπολογιστούν αυτόματα από το πρόγραμμα ή να δοθούν από τον χρήστη είτε ως ακριβείς τιμές είτε ως συντελεστές.

Προμέτρηση Υλικών

L
Ακριβής και αναλυτική προμέτρηση όλων των διατομών.
N
Στο SCADA Pro μπορείτε εύκολα να δείτε πινακοποιημένες τις ποσότητες των υλικών της κατασκευής σας.
N
Για τις μεταλλικές κατασκευές διατίθεται πλήρης και αναλυτική προμέτρηση όλης της μεταλλικής κατασκευής, ανά όροφο, διατομή ή τύπο δομικού στοιχείου (υποστυλώματα, δοκοί, τεγίδες, μηκίδες, αντιανέμεια κλπ) σε μορφή πινάκων.
N
Όλες οι παραπάνω προμετρήσεις μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο μορφής txt και excel.

Τεύχος Μελέτης

L
Φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον για τη δημιουργία και την επεξεργασία της έκθεσης.
5
Στο SCADA Pro ο χρήστης επιλέγει απλά τις ενότητες που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά του έργου.
5
Τα απλά εργαλεία επιτρέπουν στο χρήστη να επεξεργαστεί τα κεφάλαια, τις θέσεις κεφαλίδας και υποσέλιδου αναφοράς και να δημιουργήσει αυτόματα τον πίνακα περιεχομένων.
5
Η αναφορά μπορεί να προβληθεί προτού ο χρήστης την αποθηκεύσει για περαιτέρω επεξεργασία σε μία από τις ακόλουθες μορφές αρχείου: rtf, pdf, html, pptx, xlsx.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox