Επιλογή Σελίδας

SCADA Pro VIDEOS – WEBINARS – WHAT’S NEW – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

2. SCADA Pro Webinars

SCADA Pro Webinars

1. Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος
1-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

2. Ενσωμάτωση διατάξεων 3ης αναθεώρησης ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2022
2-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

3. SCADA Pro – 10/6/20 – Αποτίμηση τοιχοποιίας με γραμμικά στοιχεία Μ Ι Π
3-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

4. SCADA Pro – 3/6/20 – Αποτίμηση τοιχοποιίας με επιφανειακά στοιχεία
4-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

5. SCADA Pro – 27/5/20 – Μελέτη νέου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία
5-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

6. SCADA Pro – 22/4/20 – Αποτίμηση & ανασχεδιασμός υφ. κατασκευής από Ο.Σ. ΚΑΝ.ΕΠΕ με Pushover ανάλυση
6-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

7. SCADA Pro – 15/4/20 – Αποτίμηση & ανασχεδιασμός κατασκευής από Ο.Σ. ΚΑΝ.ΕΠΕ με ελαστικές αναλύσεις
7-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

8. SCADA Pro – 8/4/20 – Ολοκληρωμένο παράδειγμα νέας μελέτης από οπλισμένο σκυρόδεμα

9. ACEOCP Webinar
9-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

3. Εκπαιδευτικά Videos

Νέες Εντολές

1. SCADA Pro – Βιβλιοθήκη Γραφικών
2. SCADA Pro – Δυναμικά Πολλαπλά Παράθυρα
3. SCADA Pro – Δεδομένα & Πίνακες
4. SCADA Pro – Έλεγχος Μοντέλου
5. SCADA Pro – Αριθμός Επιλεγμένων Στοιχείων
6. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος Ι
7. SCADA Pro – Χρωματικές διαβαθμίσεις – Μέρος ΙΙ
8. SCADA Pro – Διαστασιολόγηση Μεταλλικών Συνδέσεων
9. SCADA Pro – Προσδιαστασιολόγηση
10. SCADA Pro – Ομάδες Επιφανειακών
11. SCADA Pro – Πεπερασμένα Στοιχεία

SCADA Pro Concrete

12. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος Ι
13. SCADA Pro Concrete – Εκπαίδευση Μέρος ΙΙ

4. Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Υφιστάμενου κτηρίου με Προσθήκη – Γραμμικά & Επιφανειακά

0. Εισαγωγή
1. Μοντελοποίηση (μέρος 1ο)
2. Μοντελοποίηση (μέρος 2ο)
3. Ανάλυση
4. Υφιστάμενο
5. Αποτίμηση Υφιστάμενου
6. Νέο – Διαστασιολόγηση

5. SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

SCADA Pro – Φέρουσα Τοιχοποιία

1. Μάθημα 1 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
2. Μάθημα 2 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος)
3. Μάθημα 3 – Μ.Ι.Π : Μοντελοποίηση με γραμμικά στοιχεία, Μ.Ι.Π, χρήση βοηθητικού 3D dwg
4. Μάθημα 4 – Μ.Ι.Π : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΤΗ Μ.Ι.Π
4-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

4. Μάθημα 4 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 1ος)
5. Μάθημα 5 – Μοντελοποίηση με επιφανειακά στοιχεία, χρήση βοηθητικού 2D dwg (τρόπος 2ος) και 3D dwg
5.1. Μάθημα 5-1 – Περιγραφή εισαγωγής και διαστασιολόγησης διαζωμάτων σε φορέα από φέρουσα τοιχοποιία.

6. Πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

Πλάκες με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

1. Τρόποι προσομοίωσης και χρήσιμα εργαλεία
2. Μοντελοποίηση, Επίλυση και Έλεγχος Διάτρησης

Οπλισμός Επιφανειακών

3. Οπλισμός Επιφανειακών – Μέρος 1
4. Οπλισμός Επιφανειακών – Μέρος 2

7. SCADA Pro : Η εφαρμογή των ΦΕΚ 2774 & 4495

SCADA Pro : Η εφαρμογή των ΦΕΚ 2774 & 4495

1. SCADA Pro – Πως θα κάνετε μελέτες πυρόπληκτων κατασκευών
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΕΚ 2774/2015 ΣΤΟ SCADA Pro

2. SCADA Pro – Μελέτη στατικής επάρκειας – ΜΕΡΟΣ I
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4495/2017 ΣΤΟ SCADA Pro

3. SCADA Pro – Μελέτη στατικής επάρκειας – ΜΕΡΟΣ II
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4495/2017 ΣΤΟ SCADA Pro

8. Πολυτεχνείο Just Ιορδανίας

Πολυτεχνείο Just Ιορδανίας

1. CE531 SCADA Pro Lecture1
2. CE531 SCADA Pro Lecture2
3. CE531 SCADA Pro Lecture3
4. CE531 SCADA Pro Lecture4
5. CE531 SCADA Pro Lecture5
6. CE531 SCADA Pro Lecture6

9. ACE-OCP | Υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών

ACE-OCP | Υπολογιστική πλατφόρμα γενικής βελτιστοποίησης κατασκευών

1. Promo Video
2. WHAT’S ACE OCP
3. ACEOCP Webinar
3-PDF – ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΔΩ

4. The ONLY Structural Design Optimization Software
5. ACEOCP Webinar ENG

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox