Projektowanie Konstrukcji Betonowych

Analiza i projektowanie konstrukcji żelbetowych.

Krótki opis

Narzędzie do projektowania konstrukcji żelbetowych budynków obejmuje wymiarowanie żelbetowe konstrukcji zgodnie z zasadami EC2 oraz Greckimi normami projektowymi.

Obejmuje  generowanie rysunków budowlanych, szalunkowych, szczegóły zbrojenia elementu i zestawienie materiałów, a także, tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu.

Prerequisites:

SCADA Pro Analysis

Projektowanie

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Konstrukcje żelbetowe wg (EC2)[/infobox]

 • Automatyczne projektowanie konstrukcji zgodnie z EC2
 • Zawiera wszystkie parametry dotyczące wyboru odpowiedniej kontroli projektowania i preferencji zbrojenia elementów konstrukcyjnych
 • Możliwość wykonania szeregu projektów badawczych zgodnie z różnymi parametrami i przepisami, wraz z siłami wewnętrznymi, które wynikają z różnych metod analizy. Gotowe do natychmiastowego bezpośredniego porównania.
 • Obliczanie momentu wytrzymałościowego na podstawie wykresów interakcji jednoosiowego / dwuosiowego momentu zginającego i siły osiowej M-N. Trójwymiarowy kolorowy wykres sił wewnętrznych. Ostateczna wartość momentu wytrzymałości M dla każdej wartości siły osiowej
 • Nowy potężny edytor do słupów, belek, płyt i fundamentów, który pozwala na modyfikację i przetwarzanie Trójwymiarowa prezentacja układu zbrojenia w elemencie. Ponowne sprawdzenie zginania i ścinania oraz obliczanie wykresu interakcji M-N.

Tworzenie rysunków konstrukcyjnych – rozkład i szczegóły zbrojenia zgodnie z (EC2)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Eksport plików w formacie DWG lub DXF[/infobox]

 • Automatyczne tworzenie rysunków konstrukcyjnych – szczegółów zbrojenia. Program zapewnia osobny edytor do tworzenia zbrojenia.
 • Bogaty zestaw narzędzi z wieloma poleceniami do edycji.
 • Bogate biblioteki z gotowymi do użycia symbolami, adnotacjami i szkicami szczegółów.
 • Automatyczny rozkład zbrojenia w belkach i słupach.
 • Możliwość edycji zbrojenia w słupach z automatyczną kontrolą pojemności przekroju oraz przeprojektowanie zbrojenia w czasie
 • Automatyczne tworzenie rysunków, widoków i przekrojów połączeń stali zbrojeniowej.
 • Eksport plików w formacie DWG i DXF.

Zestawienie materiałów

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Eksport plików w formacie TXT i XLS[/infobox]

 • Zestawienie materiału konstrukcji żelbetowej dla danego elementu konstrukcyjnego, kondygnacji budynku lub dla całej konstrukcji.
 • Eksport pliku w formacie TXT lub XLS.
 • Kompletny i szczegółowy wykaz materiałów konstrukcji stalowej dla kondygnacji, przekroju lub typu elementu konstrukcyjnego (słupy, belki, dźwigary, płatwie, stężenia itp).

Raport z projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Automatyczne tworzenie raportu na podstawie odpowiednich przepisów[/infobox]

 • Przyjazny interfejs dla użytkownika do tworzenia i edycji raportu. Wybór rozdziałów, które należy w nim uwzględnić.
 • Automatyczne tworzenie raportu na podstawie odpowiednich przepisów.
 • Możliwość edycji raportu: Narzędzia do tworzenia nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści
 • Wyniki dla belek obejmują również wykresy obwiedni sił wewnętrznych.
 • Korzystanie z interfejsu do podglądu raportu. Eksport pliku w jednym z podanych formatów: RTF,PDF,HTML,PPRT,XLSX.
 • Dobrze zorganizowane, tabelatyczne wyniki z oceny iprzeprojektowaniakonstrukcjiżelbetowej, a także projektowania konstrukcjimurównośnych. Załączone rysunkioraz szczegółydla lepszej czytelności.

WordPress Lightbox