SCADA Pro Konstrukcje Stalowe

Analiza i projektowanie konstrukcji stalowych i kontroli połączeń.

Krótki opis

Narzędzie do projektowania konstrukcji stalowych budynku, obejmuje wymiarowanie konstrukcji stalowych i kontrole projektowanych połączeń stalowych zgodnie z EC3.

Obejmuje generowanie rysunków budowlanych, wraz ze szczegółami połączeń i zestawieniem materiałów oraz tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu.

Prerequisites:
SCADA Pro Analysis

Projektowanie (EC 3 część 1)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Wszystkie niezbędne kontrole dla stanu granicznego nośności i użytkowalności[/infobox]

 • Automatyczne projektowanie dowolnej konstrukcji stalowej i / lub konstrukcji mieszanych, takich jak budynki przemysłowe, konstrukcje stalowe wielokondygnacyjne, kratownice i zadaszenia, zgodnie z EC3.
 • Klasyfikacja przekroju według EC3 oraz sprawdzenie wytrzymałości przekroju na wszystkie rodzaje naprężeń (rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, skręcanie, zginanie i ścinanie, zginanie i siła osiowa, zginanie i ścinanie i siła osiowa).
 • Sprawdzenie elementu konstrukcyjnego na zginanie, wyboczenie i wyboczenie skrętne.
 • Wszystkie niezbędne kontrole dla stanu granicznego nośności i użytkowalności
 • Podsumowanie i szczegółowa prezentacja wyników
 • Automatyczny dobór wielkości oraz sprawdzenie podpory elementu stalowego w połączeniu z fundamentami, ze stopą fundamentową, ławą fundamentową.

Połączenia stalowe (EC 3 część 8)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Możliwość symulacji połączenia stalowych z powierzchniowych elementów skończonych 3D3D [/infobox]

 • Bibliotekapołączeństalowych. Zawieraponad130rodzajpołączeń, które obejmują wszystkie przypadki określone przezEC3 część8.
 • Możliwość symulacji połączeństalowychzpowierzchniowych elementów skończonych 3D.3D
 • Sprawdzenie połączeń (wszystkie rodzaje), trójwymiarowy szczegółowy podgląd tego połączenia na ekranie oraz eksport do pliku w formacie dwg

Tworzenie rysunków konstrukcyjnych - rozkład i opisywanie szczegółów połączeń stalowych (EC3)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Bogate biblioteki z gotowymi do użycia symbolami, przypisami i szkicami szczegółów.[/infobox]

 • Automatyczne tworzenie rysunków Kompletna konstrukcja jest eksportowany w 3D do formatu DWG.
 • Bogate biblioteki z gotowymi do użycia symbolami, przypisami i szkicami szczegółów.
 • Automatyczne tworzenie planu rysunków, elewacji i widoku w przekroju połączeń stalowych.

Zestawienie materiałów

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Eksport pliku do formatu TXT i XLS[/infobox]

 • Kompletne i szczegółowe zestawienie materiałów dla konstrukcji stalowej na danym piętrze, dla danego przekroju lub typu elementu konstrukcyjnego (słupy, belki, dźwigary, płatwie, wzmacniające itp).
 • Eksport pliku do formatu TXT i XLS.

Raport do projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Automatyczne tworzenie raportu, na podstawie odpowiednich przepisów[/infobox]

 • Przyjazny interfejs dla użytkownika do tworzenia i edycji raportu. Wybór rozdziałów, które należy uwzględnić w raporcie.
 • Automatyczne tworzenie raportu, na podstawie odpowiednich przepisów
 • Możliwości edycji raportu: Narzędzia do nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści
 • Wyniki dla belek obejmują również wykresy obwiedni sił wewnętrznych.
 • Korzystanie z interfejsu do podglądu raportu. Eksport pliku w jednym z podanych formatów: RTF,PDF,HTML,PPRT,XLSX.

WordPress Lightbox