SCADA Pro Konstrukcje Stalowe

Analiza i projektowanie konstrukcji stalowych i kontroli połączeń.

Krótki opis

SCADA Pro Konstrukcje Stalowe to kompletne i wszechstronne oprogramowanie do analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji oraz projektowania konstrukcji stalowej według Eurokodu oraz większości europejskich załączników krajowych.

Składa się z zestawu podstawowego (SCADA Pro Analysis) oraz dodatkowych narzędzi do projektowania konstrukcji stalowych budynku oraz połączeń stalowych zgodnych z EC3.

Obejmuje generowanie rysunków budowlanych, wraz ze szczegółami połączeń i zestawieniem materiałów oraz tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu.

Interfejs

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Nowy i łatwy w użyciu interfejs oparty na zakładkach oraz ‘drzewie nawigacji’ modelu[/infobox]

 • Nowy i łatwy w użyciu interfejs oparty na zakładkach oraz ‘drzewie nawigacji’ modelu.
 • Dwukierunkowy tryb wyboru oraz modyfikacji elementów konstrukcji, graficznie lub przy pomocy ‘drzewa nawigacji’.
 • W prawej części okna wyświetlane podstawowe właściwości każdego elementu dla łatwego odniesienia i edycji.
 • Możliwość regulacji kolorów elementu (np słupy, belki), jak również interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika.

Modelowanie

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Nieograniczona liczba węzłów, liniowych i powierzchniowych elementów skończonych.[/infobox]

 • Automatyczny proces identyfikacji przekrojów i tworzenia modelu konstrukcji fizycznej i matematycznej z pliku DXF lub pliku DWG.
 • Nieograniczona liczba węzłów, liniowych i powierzchniowych elementów skończonych.
 • Bogata biblioteka standardowych konstrukcji stalowych oraz mieszanych, wiązary 3D, ramy, powierzchnie 3D oraz ściany murowe.
 • Kompletna biblioteka standardowych profili ze stali, drewna, betonu oraz profili własnych użytkownika.
 • Bogata biblioteka elementów murowych i zapraw murarskich w tym możliwość do stworzenia własnych niestandardowych specyfikacji ściany.
 • Nieograniczone możliwości symulacji dla belek skośnych, słupów o dowolnym przekroju, płyt z otworami, silosów, antresoli, basenów
 • Modelowanie konstrukcji mieszanych wykonanych z betonu, stali, drewna.
 • Różne rodzaje fundamentów, takie jak stopy fundamentowe, belki na elastycznym podłożu, fundamenty płytowe wraz z pełną współpracą z częścią naziemną konstrukcji.
 • Automatyczne generowanie siatki powierzchniowej elementów skończonych, przy pomocy jednego kliknięcia, z automatycznym zagęszczeniem w punktach koncentracji naprężeń. Bezpośrednia identyfikacja i dopasowanie węzłów elementów liniowych i powierzchniowych.
 • Wszystkie rodzaje liniowych i powierzchniowych elementów skończonych zawarte są w celu modelowania skomplikowanych
 • Liniowe elementów skończonych: Kratownice, belki 3D, belki 3D na elastycznym podłożu.
 • Powierzchnie elementów skończonych: płaszczyzna naprężeń, płaszczyzna odkształceń, osiowe, powłoka, elementy stałe.

Modelowanie elementów skończonych 3D

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Program zapewnia nowy generator siatek powierzchniowych elementów skończonych[/infobox]

Program zapewnia nowy generator siatek powierzchniowych elementów skończonych. Powierzchnia o dowolnym kształcie może być modelowana. Proste siatkowanie bez względu na układ otworów oraz punktów koncentracji naprężeń.

 • Automatyczne generowanie siatki. Węzły sąsiednich elementów liniowych i powierzchniowych są automatycznie zbieżne.
 • Adaptacja siatkowania wokół nowo wstawionego punktu. Możliwość wstawienia otworów w siatce już
 • Można otrzymać kontury dotyczące wypadkowej naprężeń, odkształceń lub procent obliczonego zbrojenia
 • Do siatki można przypisać każdy rodzaj materiału.

Obciążenia

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Automatyczne obliczanie ciężaru muru.[/infobox]

 • Nieograniczona liczna obciążeń: śnieg, wiatr, zmiany temperatur, uderzenia, pożar itp.
 • Program zapewnia przykładowe rodzaje obciążeń: siły równomiernie rozłożone, siły skupione, siły węzłowe, momenty skręcający, osiadanie, działania termiczne itp.
 • Automatyczne obliczanie ciężaru muru.
 • Automatyczne generowanie wszystkich kombinacji obciążeń, sejsmicznych i / lub nie sejsmicznych zgodnych z EC0.
 • Automatyczne nadawanie oraz obliczanie obciążeń wiatrem i śniegiem według EC1.
 • Trójwymiarowa prezentacja obciążeń konstrukcji, na odpowiednich elementach dla bezpośredniego nadzoru oraz kontroli.
 • Wyświetlanie wiadomości o potencjalnych błędach, w geometrii modelu konstrukcji i przy obciążeniach belek oraz słupów.

Modelowani płyt oraz obciążeń

 • Automatyczna identyfikacja stropów i odpowiednich warunków podparcia.
 • Modelowanie stropów o każdym kształcie.
 • Automatyczne obliczanie grubości płyty oparte na kontroli smukłości.
 • Wprowadzanie stropów w całości lub wybiórczo.
 • Wprowadzanie płyt żebrowanych (Zoellner, sandwich).
 • Wyświetlanie powierzchni obciążeń oraz automatyczne przypisanie reakcji od stropów do odpowiednich belek nośnych.

Rodzaje analiz

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Liniowa dynamiczna metoda widmowa.[/infobox]

Program zawiera wszystkie typy analizy:

 • Uproszczona widmowa metoda liniowa (odpowiednia metoda widmowa).
 • Liniowa dynamiczna metoda widmowa.
 • Liniowa i nieliniowa metoda dynamiczna w czasie przeszłym w odpowiedzi konstrukcji opartej na wykresach przyśpieszonych z bezpośrednią integracją równań

Przyśpieszenie analizy CPU – GPU

 • Przyśpieszenie analizy bardzo dużych modeli przy użyciu wielordzeniowego procesora w komputerze PC (CPU) lub procesora graficznego (GPU) korzystając z równoległości analiza Solver.
 • 64-bitowa technologia dla ostatecznej dokładności i szybkości.

Analiza wyników

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Dwu i trójwymiarowa prezentacja obciążeń, wykresów i zniekształceń.[/infobox]

 • Trójwymiarowy widok konstrukcji, modelu matematycznego jak i fizycznego.
 • Widok obciążeń, wykresy sił wewnętrznych i odkształceń elementów konstrukcji, dla wszystkich obciążeń, kombinacji lub obwiedni.
 • Dwu i trójwymiarowa prezentacja obciążeń, wykresów i zniekształceń.
 • Wyświetlanie wyników dla sił wewnętrznych, odkształceń oraz wzmocnienia powierzchniowych elementów skończonych w postaci krzywych.
 • Stan deformacji modelu konstrukcji wraz z jej ruchem w przestrzeni, dla każdego stanu obciążenia, kombinacji lub ustawień własnych.

Projektowanie (EC 3 część 1)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Sprawdzenie elementu konstrukcyjnego na zginanie, wyboczenie i wyboczenie skrętne.[/infobox]

 • Automatyczne projektowanie dowolnej konstrukcji stalowej i / lub konstrukcji mieszanych, takich jak budynki przemysłowe, konstrukcje stalowe wielokondygnacyjne, kratownice i zadaszenia, zgodnie z EC3.
 • Klasyfikacja przekroju według EC3 oraz sprawdzenie wytrzymałości przekroju na wszystkie rodzaje naprężeń (rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie, skręcanie, zginanie i ścinanie, zginanie i siła osiowa, zginanie i ścinanie i siła osiowa).
 • Sprawdzenie elementu konstrukcyjnego na zginanie, wyboczenie i wyboczenie skrętne.
 • Wszystkie niezbędne kontrole dla stanu granicznego nośności i użytkowalności
 • Podsumowanie i szczegółowa prezentacja wyników
 • Automatyczny dobór wielkości oraz sprawdzenie podpory elementu stalowego w połączeniu z fundamentami, ze stopą fundamentową, ławą fundamentową.

Połączenia stalowe (EC 3 część 8)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Możliwość symulacji połączenia stalowych z powierzchniowych elementów skończonych 3D3D[/infobox]

 • Bibliotekapołączeństalowych. Zawieraponad130rodzajpołączeń, które obejmują wszystkie przypadki określone przezEC3 część8.
 • Możliwość symulacji połączeństalowychzpowierzchniowych elementów skończonych 3D.3D
 • Sprawdzenie połączeń(wszystkie rodzaje), trójwymiarowy szczegółowy podgląd tegopołączenia naekranie oraz eksport dopliku wformacie dwg.

Tworzenie rysunków konstrukcyjnych - rozkład i opisywanie szczegółów połączeń stalowych (EC3)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Bogate biblioteki z gotowymi do użycia symbolami, przypisami i szkicami szczegółów.[/infobox]

 • Automatyczne tworzenie rysunków Kompletna konstrukcja jest eksportowany w 3D do formatu DWG.
 • Bogate biblioteki z gotowymi do użycia symbolami, przypisami i szkicami szczegółów.
 • Automatyczne tworzenie planu rysunków, elewacji i widoku w przekroju połączeń stalowych.

Zestawienie materiałów

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Eksport pliku do formatu TXT i XLS[/infobox]

 • Kompletne i szczegółowe zestawienie materiałów dla konstrukcji stalowej na danym piętrze, dla danego przekroju lub typu elementu konstrukcyjnego (słupy, belki, dźwigary, płatwie, wzmacniające itp).
 • Eksport pliku do formatu TXT i XLS.

Raport do projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Wyniki dla belek obejmują również wykresy obwiedni sił wewnętrznych.[/infobox]

 • Przyjazny interfejs dla użytkownika do tworzenia i edycji raportu. Wybór rozdziałów, które należy uwzględnić w raporcie.
 • Automatyczne tworzenie raportu, na podstawie odpowiednich przepisów
 • Możliwości edycji raportu: Narzędzia do nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści
 • Wyniki dla belek obejmują również wykresy obwiedni sił wewnętrznych.
 • Korzystanie z interfejsu do podglądu raportu. Eksport pliku w jednym z podanych formatów: RTF,PDF,HTML,PPRT,XLSX.

WordPress Lightbox