SCADA Pro Analiza

Wprowadzenie, modelowanie i analiza strukturalna.

Krótki opis

SCADA Pro Analiza to innowacyjne oprogramowanie do analizy statycznej i dynamicznej konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych i murowych według Eurokodów oraz większości europejskich załączników krajowych.

Interfejs

 • Nowy i łatwy w użyciu interfejs oparty na zakładkach oraz „drzewie nawigacji” modelu.
 • Wybór oraz modyfikacja elementów konstrukcji graficznie lub poprzez „drzewo nawigacji” modelu.
 • Edytowalne właściwości elementów wyświetlane w prawej części okna.
 • Możliwość zmiany kolorów elementów (np. słupów, belek) oraz dostosowania interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika.

 

Modelowanie

 • Automatyczny proces identyfikacji przekrojów oraz tworzenia modelu fizycznego i matematycznego konstrukcji przy wykorzystaniu pliku DXF lub DWG.
 • Nieograniczona liczba węzłów, elementów liniowych oraz powierzchniowych elementów skończonych.
 • Bogata biblioteka standardowych konstrukcji stalowych, mieszanych z kratownicami 3D, ramami i powierzchniami 3D oraz elementów murowych.
 • Obszerna biblioteka standardowych profili ze stali, drewna, betonu oraz możliwość definiowania przekrojów przez użytkownika.
 • Biblioteka elementów murowych i zapraw murarskich z możliwością wprowadzania parametrów przez użytkownika.
 • Modelowanie belek ukośnych, słupów o dowolnym przekroju, płyt z otworami, powłok, silosów, antresoli, basenów itp.
 • Modelowanie konstrukcji mieszanych wykonanych z betonu, stali i drewna.
 • Różne rodzaje fundamentów z możliwością projektowania ich na różnych poziomach – stopy, belki na podłożu sprężystym, belki spinające, płyty fundamentowe – w pełni współpracujące z pozostałą częścią konstrukcji. 
 • Automatyczne generowanie siatki powierzchni elementów skończonych przy pomocy jednego kliknięcia z automatycznym zagęszczeniem w punktach koncentracji naprężeń. Bezpośrednia identyfikacja i połączenia węzłów elementów liniowych i powierzchniowych.
 • Elementy liniowe i powierzchnie elementów skończonych pozwalające na modelowania nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji.
 • Elementy liniowe: kratownice, belki 3D, belki 3D na podłożu sprężystym.
 • Powierzchniowe elementy skończone: konstrukcje w płaskim stanie naprężenia i płaskim stanie odkształcenia, osiowosymetryczne, powłoki, elementy bryłowe.

Modelowanie elementów skończonych 3D

Generator siatek powierzchniowych elementów skończonych pozwala na modelowanie powierzchni o dowolnym kształcie. Prostota siatkowania niezależnie od układu otworów i punktów koncentracji naprężeń. 

 • Automatyczne generowanie siatki. Węzły sąsiednich elementów liniowych i powierzchniowych są automatycznie zbieżne.
 • Dostosowywanie siatkowania wokół nowo wstawionego punktu. Możliwość wstawiania otworów w utworzonej wcześniej siatce.
 • Wyświetlanie konturów naprężeń i odkształceń oraz procentowych wartości obliczonego zbrojenia.
 • Przypisywanie siatce dowolnego materiału.

 

Obciążenia

 • Nieograniczona liczba obciążeń: śnieg, wiatr, zmiany temperatury, uderzenia, pożar itp.
 • Dostępne różne rodzaje obciążeń: siły równomiernie rozłożone, siły skupione, siły węzłowe, momenty skręcające, osiadanie, działania termiczne itp.
 • Automatyczne obliczanie obciążenia murem.
 • Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń sejsmicznych i/lub niesejsmicznych zgodnie z EC0.
 • Automatyczny import oraz obliczanie obciążeń wiatrem i śniegiem według EC1.
 • Kontrola poprawności wstawienia obciążeń poprzez wyświetlanie obciążeń na poszczególnych elementach w widoku 3D.
 • Raporty o potencjalnych błędach w geometrii modelu konstrukcji oraz obciążeniach belek i słupów.

Modelowanie płyt i obciążeń

 • Automatyczna identyfikacja płyt i ich warunków podparcia.
 • Modelowanie płyt o dowolnym kształcie.
 • Automatyczne obliczanie grubości płyty.
 • Wprowadzanie płyt w całej konstrukcji lub pojedynczo.
 • Wprowadzanie płyt żebrowych (Zoellner, sandwich).
 • Wyświetlanie linii rozkładu obciążeń oraz automatyczna dystrybucja obciążeń z płyt na belki nośne.

Typy analizy

Typy analizy:

 • Uproszczona liniowa metoda spektralna (Equivalent spectral method).
 • Liniowa dynamiczna metoda spektralna.
 • Liniowa i nieliniowa dynamiczna metoda odpowiedzi konstrukcji time-history na podstawie wykresów przyspieszeń z bezpośrednią integracją z równaniami ruchu.  

 

Wielowątkowa przyspieszona analiza CPU – GPU

 • Szybkość analizy nawet bardzo dużych modeli dzięki wielordzeniowemu procesorowi (CPU) lub graficznemu (GPU) przy wykorzystaniu rozwiązań obliczeń równoległych.
 • 64-bitowa technologia zapewniająca dokładność i szybkość.

 

Analiza wyników

 • Widok 3D modelu matematycznego i fizycznego konstrukcji.
 • Wyświetlanie obciążeń, wykresów sił wewnętrznych i deformacji elementów konstrukcji dla wybranych przypadków obciążeń, kombinacji lub obwiedni.
 • Widok 2D i 3D obciążeń, wykresów i deformacji.
 • Wyświetlanie wyników  sił wewnętrznych, deformacji oraz zbrojenia powierzchniowych elementów skończonych w postaci liniowych wykresów.
 • Deformacja modelu konstrukcji wraz z jej ruchem w przestrzeni dla każdego z przypadków obciążeń, kombinacji lub wartości własnych.

Raport z projektu

 • Przyjazny interfejs do tworzenia i edycji raportu. Możliwość wyboru rozdziałów do załączenia w raporcie.
 • Automatyczne tworzenie raportu dla danej normy.
 • Narzędzia do edycji raportu: dla nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści itp.
 • Możliwość podglądu i eksportu raportu w jednym z podanych formatów: RTF, PDF, HTML, PPRT, XLSX.

WordPress Lightbox