SCADA Pro Konstrukcje Żelbetowe

Analiza i projektowanie konstrukcji żelbetowych.

Krótki opis

Analiza i projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodów z załącznikami krajowymi przy wykorzystaniu rozbudowanego edytora elementów konstrukcji z wieloma zintegrowanymi narzędziami do łatwej modyfikacji zbrojenia z bezpośrednią ponowną kalkulacją przekroju.
Składa się z pakietu podstawowego (SCADA Pro Analiza) oraz dodatkowych narzędzi do projektowania konstrukcji żelbetowych zgodnie z EC2.
Umożliwia generowanie rysunków budowlanych, szalunkowych, szczegółów zbrojenia oraz zestawienia materiałów, a także tworzenie raportu projektu.

Składa się z zestawu podstawowego (SCADA Pro Analysis) oraz dodatkowych narzędzi do konstrukcji żelbetowych budynku zgodnych z EC2 oraz Greckimi przepisami budowlanymi.

Obejmuje  generowanie rysunków budowlanych, szalunkowych, szczegóły zbrojenia elementu i zestawienie materiałów, a także, tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu.

Interfejs

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Nowy i łatwy w użyciu interfejs oparty na zakładkach oraz „drzewie nawigacji” modelu.[/infobox]

 • Nowy i łatwy w użyciu interfejs oparty na zakładkach oraz „drzewie nawigacji” modelu.
 • Wybór oraz modyfikacja elementów konstrukcji graficznie lub poprzez „drzewo nawigacji” modelu.
 • Edytowalne właściwości elementów wyświetlane w prawej części okna.
 • Możliwość zmiany kolorów elementów (np. słupów, belek) oraz dostosowania interfejsu w zależności od potrzeb użytkownika

Modelowanie

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Nieograniczona liczba węzłów, elementów liniowych oraz powierzchniowych elementów skończonych.[/infobox]

 • Automatyczny proces identyfikacji przekrojów oraz tworzenia modelu fizycznego i matematycznego konstrukcji przy wykorzystaniu pliku DXF lub DWG.
 • Nieograniczona liczba węzłów, elementów liniowych oraz powierzchniowych elementów skończonych.
 • Bogata biblioteka standardowych konstrukcji stalowych oraz mieszanych z kratownicami 3D, ramami i powierzchniami 3D oraz ścian murowych.
 • Obszerna biblioteka standardowych profili ze stali, drewna, betonu oraz możliwość definiowania przekrojów przez użytkownika.
 • Biblioteka elementów murowych i zapraw murarskich z możliwością wprowadzania parametrów przez użytkownika.
 • Modelowanie belek ukośnych, słupów o dowolnym przekroju, płyt z otworami, powłok, silosów, antresoli, basenów itp.
 • Modelowanie konstrukcji mieszanych wykonanych z betonu, stali i drewna.
 • Różne rodzaje fundamentów z możliwością projektowania ich na różnych poziomach – stopy, belki na podłożu sprężystym, belki spinające, płyty fundamentowe – w pełni współpracujące z pozostałą częścią konstrukcji. 
 • Automatyczne generowanie siatki powierzchniowej elementów skończonych przy pomocy jednego kliknięcia z automatycznym zagęszczeniem w punktach koncentracji naprężeń. Bezpośrednia identyfikacja i połączenie węzłów elementów liniowych i powierzchniowych.
 • Wszystkie rodzaje liniowych i powierzchniowych elementów skończonych pozwalające na modelowania nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji.
 • Elementy liniowe: kratownice, belki 3D, belki 3D na podłożu sprężystym.
 • Powierzchniowe elementy skończone: konstrukcje w płaskim stanie naprężenia i płaskim stanie odkształcenia, osiowosymetryczne, powłoki, elementy bryłowe.

Modelowanie elementów skończonych 3D

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Modelowanie powierzchni o dowolnym kształcie..[/infobox]

Generator siatek powierzchniowych elementów skończonych pozwala na modelowanie powierzchni o dowolnym kształcie. Prostota siatkowania niezależnie od układu otworów i punktów koncentracji naprężeń. 

 • Automatyczne generowanie siatki. Węzły sąsiednich elementów liniowych i powierzchniowych są automatycznie zbieżne.
 • Dostosowywanie siatkowania wokół nowo wstawionego punktu. Możliwość wstawiania otworów w utworzonej wcześniej siatce.
 • Wyświetlanie konturów naprężeń i odkształceń oraz procentowych wartości obliczonego zbrojenia.
 • Przypisywanie siatce dowolnego materiału.

Obciążenia

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Automatyczne obliczanie obciążenia murem.[/infobox]

 • Nieograniczona liczba obciążeń: śnieg, wiatr, zmiany temperatury, uderzenia, pożar itp.
 • Dostępne różne rodzaje obciążeń: siły równomiernie rozłożone, siły skupione, siły węzłowe, momenty skręcające, osiadanie, działania termiczne itp.
 • Automatyczne obliczanie obciążenia murem.
 • Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń sejsmicznych i/lub niesejsmicznych zgodnie z EC0.
 • Automatyczny import oraz obliczanie obciążeń wiatrem i śniegiem według EC1.
 • Kontrola poprawności wstawienia obciążeń poprzez wyświetlanie obciążeń na poszczególnych elementach w widoku 3D.
 • Raporty o potencjalnych błędach w geometrii modelu konstrukcji oraz obciążeniach belek i słupów.

Modelowanie płyt i obciążeń

 • Automatyczna identyfikacja płyt i ich warunków podparcia.
 • Modelowanie płyt o dowolnym kształcie.
 • Automatyczne obliczanie grubości płyty.
 • Wprowadzanie płyt w całej konstrukcji lub pojedynczo.
 • Wprowadzanie płyt żebrowych (Zoellner, sandwich).
 • Wyświetlanie linii rozkładu obciążeń oraz automatyczna dystrybucja obciążeń z płyt na belki nośne.

Rodzaje analiz

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Liniowa dynamiczna metoda spektralna[/infobox]

Typy analizy:

 • Uproszczona liniowa metoda spektralna (Equivalent spectral method).
 • Liniowa dynamiczna metoda spektralna.
 • Liniowa i nieliniowa dynamiczna metoda odpowiedzi konstrukcji time-history na podstawie wykresów przyspieszeń z bezpośrednią integracją z równaniami ruchu. 

Wielowątkowa przyspieszona analiza CPU – GPU

 • Szybkość analizy nawet bardzo dużych modeli dzięki wielordzeniowemu procesorowi (CPU) lub graficznemu (GPU) przy wykorzystaniu rozwiązań obliczeń równoległych.
 • 64-bitowa technologia zapewniająca dokładność i szybkość.

 

Analiza wyników

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Widok 2D i 3D obciążeń, wykresów i deformacji.[/infobox]

 • Widok 3D modelu matematycznego i fizycznego konstrukcji.
 • Wyświetlanie obciążeń, wykresów sił wewnętrznych i deformacji elementów konstrukcji dla wybranych przypadków obciążeń, kombinacji lub obwiedni.
 • Widok 2D i 3D obciążeń, wykresów i deformacji.
 • Wyświetlanie wyników  sił wewnętrznych, deformacji oraz zbrojenia powierzchniowych elementów skończonych w postaci liniowych wykresów.
 • Deformacja modelu konstrukcji wraz z jej ruchem w przestrzeni dla każdego z przypadków obciążeń, kombinacji lub wartości własnych.

Projektowanie

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Konstrukcje żelbetowe (wg EC2)[/infobox]

 • Automatyczne projektowanie konstrukcji zgodnie z EC2.
 • Parametry pozwalające na wybór odpowiedniego scenariusza projektowania i określenia preferencji odnośnie zbrojenia elementów konstrukcyjnych.
 • Możliwość przeprowadzenia wielu sprawdzeń konstrukcji przy różnych parametrach i według wybranych norm oraz natychmiastowego porównania wyników sił wewnętrznych uzyskanych poprzez różne metody analizy. 
 • Obliczanie nośności na podstawie wykresów interakcji M-N. Trójwymiarowy kolorowy wykres sił wewnętrznych. Ostateczna wartość nośności M dla każdej wartości siły osiowej.
 • Edytor słupów, belek, płyt i fundamentów pozwalający na modyfikację zbrojenia. Trójwymiarowa prezentacja układu zbrojenia w elemencie. Sprawdzanie wytrzymałości na zginanie i ścinanie oraz obliczanie wykresów interakcji M-N.

Tworzenie rysunków konstrukcyjnych – rozkład i szczegóły zbrojenia zgodnie z (EC2)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Bogaty zestaw narzędzi z wieloma poleceniami do edycji.[/infobox]

 • Automatyczne tworzenie rysunków konstrukcyjnych i szczegółów zbrojenia. Wbudowany edytor zbrojenia.
 • Bogaty zestaw narzędzi z wieloma poleceniami do edycji.
 • Biblioteki symboli, adnotacji i detali rysunkowych.
 • Automatyczny rozkład zbrojenia w belkach i słupach.
 • Możliwość edycji zbrojenia w słupach, sprawdzenia nośności przekroju oraz ponownego  projektowania zbrojenia.
 • Automatyczne tworzenie rysunków rzutów, widoków i przekrojów połączeń stalowych.
 • Eksport plików w formacie DWG i DXF.

Zestawienie materiałów

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Eksport plików w formacie TXT i XLS[/infobox]

 • Eksport plików w formacie TXT i XLS
 • Zestawienie materiałów konstrukcji żelbetowej z podziałem ze względu na typ elementu, kondygnację lub dla całej konstrukcji.
 • Eksport plików w formacie TXT i XLS.
 • Całościowy i szczegółowy wykaz materiałów konstrukcji stalowej z podziałem ze względu na kondygnację, przekrój lub typu elementu konstrukcyjnego (słupy, belki, dźwigary, płatwie, stężenia itp).

Raport z projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Wykresy obwiedni sił wewnętrznych dla belek.[/infobox]

 • Przyjazny interfejs do tworzenia i edycji raportu. Możliwość wyboru rozdziałów do załączenia w raporcie.
 • Automatyczne tworzenie raportu dla danej normy.
 • Narzędzia do edycji raportu: dla nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści itp.
 • Możliwość podglądu i eksportu raportu w jednym z podanych formatów: RTF, PDF, HTML, PPRT, XLSX.
 • Tabelaryczne wyniki oceny i projektowania konstrukcji żelbetowych, jak również nośnych konstrukcji murowych razem z rysunkami rzutów oraz szczegółów.

WordPress Lightbox