Projektowanie konstrukcji murowych

Analiza i projektowanie konstrukcji murowych.

Krótki opis

Narzędziem do projektowania konstrukcji murowych obejmuje projektowanie konstrukcji murowych zgodnie z EC6.

Obejmuje tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu, zaopatruje w projektowanie i kontrole zgodną z EC8, część 3 do oceny istniejących budynków.

Prerequisites:

SCADA Pro Analysis

Projektowanie

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Konstrukcje murowe (EC 6)[/infobox]

 • Symulacja konstrukcji murowej z siatek elementów skończonych 3D.
 • Automatyczne generowanie trójwymiarowego modelu konstrukcji na podstawie prostego szkicu. Parametryczne definiowanie otworów w ścianie
 • Bogata biblioteka wyrobów ceramicznych i zapraw w tym możliwość ustalenia przez użytkownika niestandardowych specyfikacji ściany.
 • Możliwość symulacji i ograniczeń w murze przy połączeniu z powierzchnią skończoną i elementami liniowymi.
 • Projektowanie i przeprowadzenie wszystkich kontroli zgodnie z EC 6.
 • Kontrole zginania w płaszczyźnie, kontrole płaszczyzny zginanej równoległej do spoiny poziomej, kontrole płaszczyzny zginanej prostopadle do spoiny poziomej, weryfikacja na ścinanie, testy na obciążenia pionowe w przekroju górnym, środkowym i dolnym ściany.

Ocena – przeprojektowanie (EC8, część 3)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Kontrola filarów oraz krawędzi przeprowadzana jest automatcznie[/infobox]

 • WszystkiekontroleprojektowetraktowanezgodnieEC8, część 3, do oceny iprzebudowyistniejącychkonstrukcji murów nośnych. Kontrola filarów oraz krawędzi przeprowadzana automatcznie.
 • Wzmocnieniemurustosującpojedynczy lub podwójny żelbetowy płaszczdowzrostu odpowiedniejwytrzymałościna ściskanielubścinanieelementu konstrukcyjnego.

Raport do projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Automatyczne tworzenie raportu opartego na odpowiednich przepisach[/infobox]

 • Przyjazny interfejs dla użytkownika do tworzenia i edycji raportu. Wybór rozdziałów, które należy w nim uwzględnić.
 • Automatyczne tworzenie raportu na podstawie odpowiednich przepisów.
 • Możliwość edycji raportu: Narzędzia do tworzenia nagłówka i stopki, pozycjonowanie rozdziałów, spis treści
 • Korzystanie z interfejsu do podglądu raportu. Eksport pliku w jednym z podanych formatów: RTF,PDF,HTML,PPRT,XLSX
 • Dobrze zorganizowane, tabelatyczne wyniki z oceny iprzeprojektowaniakonstrukcjiżelbetowej, a także projektowania konstrukcjimurównośnych. Załączone rysunkioraz szczegółydla lepszej czytelności.

WordPress Lightbox