Projektowanie Konstrukcji Drewnianych

Analiza i projektowanie konstrukcji drewnianych i kontroli połączeń.

Krótki opis

Narzędzie do projektowania konstrukcji drewnianych obejmuje wymiarowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z EC5.

 

Obejmuje również tworzenie pełnego sprawozdania z realizacji projektu.

Prerequisites:
SCADA Pro Analysis

 

Projektowane konstrukcji zgodnie z (EC5)

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Kompleksowa biblioteka materiałów i przekroi elementów drewnianych[/infobox]

  • Modelowanie, analiza i projektowanie konstrukcji drewnianych zgodnie z EC 5. Symulacja elementów drewnianych przy pomocy bogatej biblioteki elementów drewnianych.
  • Analiza sprężysta (liniowa symulacja materiału), liniowa analiza sprężysta o ograniczonej dystrybucji połączeń deformacji.
  • Kompleksowa biblioteka materiałów i przekroi elementów drewnianych.
  • Projektowanie przekroi zdefiniowanych przez użytkownika.
  • Przeprowadzane wszystkie wymagane kontrole projektowe:

Projektowanie przekroju na stan graniczny nośności (SGN)

Sprawdzenie wytrzymałości przekroju na rozciąganie/ściskanie równoległe/prostopadłe do włókien, sprawdzenie wytrzymałości na zginanie/ścinanie/skręcanie, sprawdzenie przekroju na naprężenia łączone (naprężenia ściskające ukośne do włókien, zginanie łączone z osiowym rozciąganiem/ściskaniem)

Projektowanie elementu konstrukcji na stan graniczny nośności (SGN) (stabilność elementu )

Sprawdzenie konstrukcji słupa na ściskane lub łączne ściskanie oraz zginanie (wyboczenie), sprawdzenie konstrukcji belki na zginanie lub łączne ściskanie oraz zginanie (wyboczenie skrętno – gięte).

Projektowanie na stan graniczny użytkowania (SGU)

Kontrola ugięć i kontrola drgań.

Sprawdzenie odporności ogniowej

Projektowanie połączeń elementów drewnianych (EC5)

Połączenia wykonywane na łączniki stalowe typu (gwoździe, śruby, wkręty, kołki i gwoździe w kształcie litery U), połączenia z blach perforowanych i połączenia złączy na płytki ścinające.

Raport z projektu

[infobox color=”#7bb0d8″ icon=”arrow-right”]Interfejs przyjazny użytkownikowi do tworzenia i edycji raportu[/infobox]

W SCADA Pro użytkownik po prostu wybiera przekroje, które mają być zawarte w raporcie projektu.

Proste narzędzia pozwalają użytkownikowi na edycję nagłówka i stopki rozdziałów raportu oraz tworzenie automatycznego spisu treści.

Raport może być przeglądany, zanim użytkownik zapisze go do dalszej edycji w jednym z następujących formatów: RTF, PDF, HTML, PPTX, XLSX.

WordPress Lightbox