Επιλογή Σελίδας

Η ACE-Hellas σε συνεργασία με την εταιρεία IT-Concept, θα συμμετέχει στην έκθεση BAU 2013 η οποία διοργανώνεται από 14 έως και 19 Ιανουαρίου 2013 στο Μόναχο, όπου και θα παρουσιάσει τη νέα γερμανική έκδοση του Scada Pro με ευρωκώδικες η οποία περιλαμβάνει τα εθνικά προσαρτήματα των ευρωκωδίκων για Γερμανία & Αυστρία.

Πατήστε εδώ για πληροφορίες : http://www.bau-muenchen.com/en/Home

Το SCADA Pro είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση για κάθε δομοστατική μελέτη, με ενσωματωμένους τους Ευρωκώδικες, μια ενιαία πλατφόρμα σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών για κτίρια από σκυρόδεμα και χάλυβα με χρήση επιφανειακών και ραβδωτών στοιχείων σε ένα και μόνο μαθηματικό μοντέλο. Η νέα έκδοση του προγράμματος περιλαμβάνει μη γραμμική ανάλυση (PUSΗ OVER), έτοιμες βιβλιοθήκες με στέγες/ζευκτά από ξύλο, έναν πανίσχυρο αλγόριθμο για την εύκολη προσομοίωση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία, ενώ έχει πλέον προστεθεί και ένα νέο module το SCADAPro – Detailing με το οποίο δημιουργούνται αυτόματα μελέτες εφαρμογής με σχέδια λεπτομερειών και αναπτύγματα κάθε διατομής ενός κτιρίου.